Lekcje najnowszej historii polski - Andrzej Muczyński

Data: 2010-03-22

Dnia 22.03.2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce gościła starszego specjalistę Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku – pana Andrzeja Muczyńskiego, który poprowadził zajęcia z najnowszej historii Polski. Uczestniczyli w nich uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum.

Klasy VI brały udział w lekcji „Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski” będącej zarysem najnowszych dziejów Polski, ukazanych poprzez fotografie i krótkie teksty źródłowe. Podczas wykładów uczniowie poznali najważniejsze wydarzenia z okresu historii najnowszej, dowiedzieli się, kiedy i w jakim celu używa się barw narodowych, a także ćwiczyli spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem. Młodzież pracowała w grupach, a następnie prezentowała przygotowane odpowiedzi na zadane pytania.
Temat zajęć klas I gimnazjum brzmiał: „II wojna światowa. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę”. Problematyka została przywołana w związku ze zbliżającą się 65. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Lekcja urozmaicona była prezentacją multimedialną zawierającą unikatowe zdjęcia i dokumenty.

Każda z przeprowadzonych lekcji została oparta na bogatym materiale źródłowym, a dzięki zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych skłoniła uczniów do samodzielnych poszukiwań.  Ta niecodzienna forma przekazywania faktów zyskała aprobatę młodzieży, która brała aktywny udział w zajęciach.

                                Agnieszka Kazberuk

Data ostatniej zmiany: 2013-07-31 15:36:02

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook