Konkurs plastyczny!

Data: 2015-01-16

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW „Mój ulubiony bohater baśni braci Grimm"

okres realizacji 3.01-16.01.2015 r.

  Regulamin: 

Cele konkursu:  

 • promocja czytelnictwa,
 • kształtowanie nawyku czytania,
 • przybliżenie twórczości braci Grimm,
 • propagowanie uniwersalnych wartości ukazywanych w baśniach
 • kształtowanie wśród dzieci postaw twórczych,
 • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci
 • promocja biblioteki jako przyjaznego miejsca spędzania wolnego czasu.

Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najpiękniej przedstawią ulubionego bohatera.

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

Partnerzy: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury.

 Założenia organizacyjne

 Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli.

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 5 lat.
 2. Każde przedszkole może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy plastycznej.
 4. Praca plastyczna - to wykonana dowolną techniką praca ilustrująca wybraną baśń braci Grimm.
 5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, na papierze typu brystol, w formacie A3.
 6. Zgłaszane prace muszą być samodzielne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
 7. Prace  muszą być opatrzone podpisem (imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola) oraz danymi nauczyciela, opiekuna lub rodzica (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego); należy je zamieścić na odwrotnej stronie pracy.
 8. Prace należy przysłać lub przynieść do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka z dopiskiem z dopiskiem BAŚNIE BRACI GRIMM 
 9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 11. Prace muszą być złożone do 15.01.2015 r.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.01.2015 r.
 13. Prace będą oceniane przez jury. Oceny jurorów są nieodwołalne.
 14. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i instytucje wspierające.

 Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Joanna Kisielewicz kierownik Działu Udostępniania (tel. 85 682 29 69 w. 38) lub Alla Gryc dyrektor Biblioteki (85 682 29 69 wew. 32).

 Ogłoszenie wyników Konkursu

 1.      Podsumowanie konkursu plastycznego dla przedszkolaków Mój ulubiony bohater baśni Grimm zaplanowano na 16.01.2015 r.

2.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP w Hajnówce www.biblioteka.hajnowka.pl

3.      Zaczarowany świat baśni braci Grimm –  akcja głośnego czytania wybranych baśni dla przedszkolaków – zaplanowano na 16.01.2015 r.

4.      Wystawa prac plastycznych przedszkolaków Mój ulubiony bohater baśni braci Grimm będzie udostępniona w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP w Hajnówce w dniach 16.01.2015 – 31.03.2015 r.

Alla Gryc

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „BAŚNIE” BRACI GRIMM

1. NAZWA PRZEDSZKOLA: …………………………………………………………………………

2. ADRES: ………………………………..…………………………………………………………….

3. TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………

4. NAZWISKO NAUCZYCIELA-OPIEKUNA: ………………….…………………………………..

5. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW, RODZAJ PRACY:

1) ............................................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................................

4) .............................................................................................................................................................

5)………………………………………………………………………………………………………

6)………………………………………………………………………………………………………

7)………………………………………………………………………………………………………

8) ............................................................................................................................................................

9) ...........................................................................................................................................................

10) ............................................................................................................................................................

11) .............................................................................................................................................................

12)………………………………………………………………………………………………………

13)………………………………………………………………………………………………………

14)………………………………………………………………………………………………………

15)………………………………………………………………………………………………………

 

Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać na adres organizatora:

Z  dopiskiem: konkurs Baśnie Braci Grimm) faxem na nr 85 682 2969 lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego do dnia 15 stycznia 2015 r.

 

Data ostatniej zmiany: 2015-01-09 19:01:46

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook