Tydzień Bibliotek

Data: 2015-05-15

Rokrocznie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym rokuhasłem wiodącym jest „WYBIERAM BIBLIOTEKĘ”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce realizując różnorodne formy pracy edukacyjno-oświatowej zabiega o to, aby hajnowianie wybrali bibliotekę jako atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i wspierania kreatywnych działań mieszkańców miasta. Aktywność i usługi biblioteki oraz formy pracy oświatowej, edukacyjnej i regionalnej mocno wykraczają poza podstawową statutową działalność biblioteki, jaką jest udostępnianie książek. Działania bibliotekarzy są życzliwie wspierane przez czytelników, społeczników i wolontariuszy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce można realizować swoje pasje, pogłębiać zainteresowania, poznawać ciekawych ludzi, a także, wraz z innymi podejmować inicjatywy społeczne. Tu można poczytać książki i czasopisma, tak w wersji papierowej jak i cyfrowej, skorzystać z Internetu, obejrzeć zbiór starych fotografii, ilustrujących historię miasta i regionu.

Warto uczestniczyć w inicjatywach organizowanych w bibliotece: promocjach książek, spotkaniach autorskich i literackich, wieczorach poświęconych pamięci wybitnych hajnowian, wykładach naukowych, lekcjach bibliotecznych, zajęciach edukacyjnych czy też szkoleniach komputerowych, zwiedzać eksponowane wystawy i uczestniczyć w uroczystych wernisażach.

Biblioteka prowadzi również kółka zainteresowań: Dyskusyjny Klub Książki, Klub Literacki, Hajnowski Klub Fantastyki, organizuje także warsztaty dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanych potrzebach. Biblioteka jest przyjaznym miejscem dla każdego.

W bibliotece odbywają się też spotkania ekspertów z różnych dziedzin, ułatwiające mieszkańcom dostęp do wiedzy. Bibliotekarze włączają się aktywnie w profilaktykę społeczną, wspierają przedsiębiorczość i edukację obywatelską. Nie zapominają jednak, że podstawą biblioteki jest książka. Zapewne dla wielu ciekawostką będą dane statystyczne ze sprawozdań GUS za rok 2014.

·         Zasób biblioteczny stanowi ponad 85 tysięcy jednostek, w tym:

Księgozbiór biblioteki na koniec 2014 roku liczył 80 455 tytułów.

Zbiory specjalne  wraz z elektronicznymi  stanowią 4 555 tytułów.

·         Hajnowianie  przeczytali  w ciągu  2014  roku 78 065 książek

Wypożyczyli w Wypożyczalniach  - 64 168 książek

Udostępniono w Czytelniach  - 13 897 książek

Biblioteka jest czynna od wtorku do piątku od godz. 10.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 16.00.

Serdecznie zapraszamy.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Program obchodów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

 

7 maja 2015 r. (czwartek) godz. 17.00 – Mała Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego.  

·         „Moje Podlasie…” wernisaż wystawy Mirosława Chilimoniuka.

·         Koncert muzyczny Zbigniewa Budzyńskiego i Jarosława Kowalskiego

8 maja 2015 r. (piątek) godz.: 8.30, 10.30, 12.30, 16.00

  • Dr Tadeusz Rakowiecki – lekarz, astronom, humanista w pięćdziesiątą rocznicę śmierci - spotkania edukacyjne dla młodzieży szkolnej.
  • Hajnowski Klub Fantastyki „TerraMare” – spotkanie z nowymi grami planszowymi.

11 maja 2015 r. (poniedziałek) godz. 9.30

·         Opowieść o dobrym sercu – Teatrzyk „CoNieco” najmłodszym grupom czytelniczym.

12 maja 2015 r. (wtorek) godz. 8.30, 13.00, 16.00

  • Historia Hajnówki od uroczyska leśnego do praw miejskich – prezentacja
  • Czytanie łączy pokolenia. Wybrane legendy o Hajnówce czytają na przemian dzieci i znani hajnowianie.
  • Hajnowski Klub Fantastyki „TerraMare” – „Co w nowościach wydawniczych piszczy”.

13 maja 2015 r. (środa) godz. 10.30 – 14.30

·         Kiermasz książki: 1 stoisko - sprzedaż darów czytelników i wydawców,

                                           2 stoisko - sprzedaż książek wycofanych ze zbiorów biblioteki.

14 maja 2015 r. (czwartek)  godz. 17.00

·          Spotkanie z dr. inż. Czesławem Okołowem i promocja książki w jego tłumaczeniu „Puszcza Białowieska: zarys historii, współczesne gospodarstwo łowieckie i polowania panujących w Puszczy” Georgija Karcowa, wydanie z 1903 r.

15 maja 2015 r. (piątek) godz. 11.00, 13.00

·         Czytanie łączy pokolenia. Wybrane legendy o Hajnówce czytają na przemian dzieci i znani hajnowianie.

 

Akcje towarzyszące Tygodniowi Bibliotek:

 

Maj miesiącem amnestii dla Czytelników - dłużników,

Opracowujemy zestawienia bibliograficzne do referatów, prac licencjackich i magisterskich,

Bezpłatnie skanujemy stare fotografie i dokumenty,

Przyjmujemy i przekazujemy książki w ramach bookcrossingu,

Proponujemy także szeroką ofertę niżej wymienionych lekcji bibliotecznych:

Prezentacje multimedialne podczas lekcji organizowanych  dla najmłodszych grup czytelniczych:

„Kto Ty jesteś…” – o polskich symbolach narodowych,

„Mieszkańcy naszych lasów”,

„Jak powstaje książka”.

„W świecie baśni braci Grimm”

Prezentacje multimedialne podczas lekcji organizowanych dla uczniów szkół wszystkich szczebli:

„Historia Hajnówki od uroczyska do praw miejskich”,

„Ksiądz mitrat Antoni Dziewiatowski”,

„Tadeusz Rakowiecki – lekarz, astronom, humanista, bibliofil”,

 „Inkaust, stalówka i obsadka, czyli jak się pisało w czasach pradziadka”,

„Zabytki języka polskiego”,

 „Jak powstaje książka”,

„Świat baśni pana Andersena”,

„Historia pisma”,

Terminy lekcji do uzgodnienia telefonicznie: 85 682 29 69

                                                                                                                               Alla Gryc w imieniu zespołu bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego.

 

Data ostatniej zmiany: 2015-05-09 10:46:17

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook