Tydzień Zakazanych Książek

Data: 2015-09-14

Tegoroczny Tydzień Zakazanych Książek będzie już piątą taką akcją w polskich bibliotekach. Pomysł promocji literatury uważanej za kontrowersyjną przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych (Banned Books Week). Związany jest z pierwszą poprawką do Konstytucji, która gwarantuje wolność słowa, postrzeganą jako fundamentalne prawo człowieka stanowiące kwintesencję amerykańskiego pojmowania wolności. W Polsce, wolność słowa znalazła potwierdzenie już w 1347 r., w statutach wiślickich, wydanych za panowania Kazimierza Wielkiego, a obecnie gwarantuje ją Konstytucja RP.

Celem akcji jest przypomnienie o zakazywanej z różnych względów literaturze – kontrowersyjnej, skandalicznej, wycofywanej ze szkół i bibliotek, czy nawet palonej na stosach. Jest to  również próba zainteresowania Czytelnika ciekawymi przypadkami z historii literatury, spojrzenie na to, co było postrzegane za nieodpowiednie lub kontrowersyjne kilka dekad czy nawet lat temu.

Tydzień Zakazanych Książek stanowi też wstęp do rozważań na temat zagadnień wolności słowa, cenzury czy kategorii według których daną książkę uznaje się za niewłaściwą dla określonego grona odbiorców. Akcja przypomina również o tzw. „Indeksie Giertycha”, w którym ówczesny minister edukacji wymienił książki, które powinny zostać skreślone z listy obowiązkowych lektur szkolnych.

W hollu Miejskiej Biblioteki Publicznej można obejrzeć wystawę książek uznanych za nieodpowiednie oraz dowiedzieć się z jakich powodów niektóre z nich trafiły na listę książek zakazanych.

 

Lista zakazanych książek

Data ostatniej zmiany: 2015-09-25 11:51:06

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook