Budowa pomnika poświęconego pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego

Data: 2016-09-01

Prosimy o poparcie  swoim głosem inicjatywy w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, należy podać numer Pesel:
Dzieci do lat 13 powinni być z rodzicem,
Młodzież powyżej 13 lat  z legitymacją szkolną.
Osoby pełnoletnie z dowodem osobistym
Głosowanie w Urzędzie Miasta od 12 do 24 września 2016 r. w godzinach 7.300-15.30,  także w soboty w godz. 8.00-14.00.
Budowa pomnika poświęconego pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego
Lokalizacja. Centrum miasta Hajnówka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta. Budowa pomnika pamięci dr Tadeusza Rakowieckiego, który przez 40 lat mieszkał i pracował w Hajnówce. Był organizatorem Kasy Chorych w dwudziestoleciu międzywojennym. W pamięci hajnowian zapisał się jako niezwykle oddany swoim pacjentom lekarz, wybitny astronom i humanista, literat. Zostawił książki, rękopisy, dokumenty i fotografie, które są nie tylko cennym zbiorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale i nieodłącznym elementem ilustrującym historię miasta.  W 1978 roku Bibliotece nadano imię dr Tadeusza Rakowieckiego. W 1998 r. w SP ZOZ otwarto Izbę poświęconą jego pamięci. W 2015 r. powstała inicjatywa budowy pomnika. Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki rozpoczęło zbiórkę pieniędzy. Koszt realizacji pomnika jest wielkim wydatkiem finansowym, ale przy zaangażowaniu wszystkich środowisk i połączeniu wszystkich możliwości być może uda się zrealizować przedsięwzięcie.              
                                   
 

Data ostatniej zmiany: 2016-09-13 19:22:47

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook