Przystanek Niepodległość w Bibliotece

Data: 2016-11-11

Po ubiegłorocznym zainteresowaniu akcją „Przystanek Niepodległość w Bibliotece”, również i w tym roku hajnowska biblioteka przygotowała cykl imprez i  zajęć akcentujących obchody Święta Niepodległości, adresowanych w głównej mierze do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Poprzedzające święto inicjatywy i podejmowane działania miały przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków jakże trudną,  pełna wzlotów i upadków historię naszego narodu, co biorąc pod uwagę ich wiek i stan świadomości – często jest zadaniem trudnym. Niemniej, wychowanie w duchu patriotycznym to jeden z  priorytetów programów nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dlatego Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego postanowiła podjąć to wyzwanie.
Rozpoczęliśmy  5 listopada, na  spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. Prowadząca je bibliotekarka przygotowała ciekawe i twórcze zajęcia, w trakcie których klubowicze dowiedzieli się o znaczeniu symboli narodowych, poznali sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego, by na koniec, przygotowując się do oficjalnych obchodów Święta Niepodległości, samodzielnie wykonali papierowe kotyliony.
W przededniu święta, pracownice Wypożyczalni dla Dorosłych  od samego rana przygotowywały własnoręcznie kotyliony, których masowa wręcz produkcja umilała im pracę tego dnia. Radość i zaskoczenie czytelników, których obdarzono tym symbolem jedności z narodem, warta była włożonej pracy i zaangażowania Pań z wypożyczalni. Ponadto, przygotowały one wystawę okolicznościową nt. „Drogi Polski do niepodległości w literaturze i dokumentach”, która również cieszyła się zainteresowaniem naszych czytelników.
W tych dniach spotkania z dziećmi zdominowała tematyka niepodległościowa. Sześciolatki z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce, które z Panią Agnieszką Charytonow odwiedziły bibliotekę, jak też Kółko Czytelnicze ze Szkoły Podstawowej Nr 6 wraz z opiekunem - Jolantą Stawarz, poznały najważniejsze  wydarzenia związane z niepodległością Polski. Krótki przegląd wydawnictw o tej tematyce, ale także film edukacyjny „Kto Ty jesteś? Polak mały”, zaczerpnięty ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, uporządkowały dzieciom podstawowe fakty dotyczące 11 listopada 1918 roku. Dzieci z Kółka Czytelniczego wykazały się  dużą wiedzą, która przydała się miedzy innymi w trakcie rozwiązywania patriotycznej krzyżówki. Najwięcej emocji przysporzyło jednak wykonanie papierowych kotylionów.  Kotylion  w barwach biało-czerwonych będący narodowym symbolem Polaków, ozdobił na pewno nie jedną dziecięcą pierś w trakcie organizowanych akademii i apeli okolicznościowych.
Cieszymy się, że akcja „Przystanek Niepodległość w Bibliotece” zyskuje coraz większą aprobatę społeczną i na pewno będzie kontynuowana przez najbliższe lata.
Joanna Kisielewicz
Fot. Agnieszka Kazberuk

Data ostatniej zmiany: 2016-11-22 22:16:03

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook