"Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza"

Data: 2017-03-31

Etapy I

Nadsyłanie własnych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych wierszy na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Etap II

Prezentacja zgłoszonych utworów przez finalistów i rozstrzygnięcie konkursu.
Regulamin
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki, o dowolnej tematyce i formie.
3. Oznaczony godłem (pseudonimem autora) wiersz w 4 egz. z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail) i oznaczoną tym samym godłem należy przesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży (ul. Długa 13, 18-400 Łomża) w terminie do 15 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
4. O zakwalifikowaniu do finału, jego terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni.
5. Finaliści osobiście zaprezentują swoje utwory przed publicznością w czasie wieczoru poetyckiego, a oceniać je będzie
jury powołane przez dyrektora MBP.
6. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.
7. Jury zastrzega sobie prawo rozdysponowania kwoty przeznaczonej na nagrodę.
8.Publiczność poprzez głosowanie może przyznać swoją nagrodę – zestaw książek.
9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów oraz fotografii z imprezy finałowej, a także prawo do publikacji i prezentacji utworów zakwalifikowanych do finału  bez honorarium i dodatkowej zgody autorów.
10. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
11. Organizatorzy nie zwracają finalistom ewentualnych kosztów podróży.

Organizator:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 13, 18-400 Łomża, tel. 86-216-54-81
www.mbp-lomza.pl

Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 07:47:19

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook