Te, co skaczą i kumkają ochrony się domagają

Data: 2017-05-10

10 maja 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce zorganizowała blok spotkań z panią Hanną Schmidt - specjalistą ds. edukacji w Białowieskim Parku Narodowym. „Te, co skaczą i kumkają ochrony się domagają” to nie tylko hasło przewodnie spotkań z pracownikiem naukowym BPN, ale także tytuł wystawy pokonkursowej, eksponowanej aktualnie w Małej Galerii MBP. Ogólnopolski konkurs plastyczny zrealizowany był w 2016 roku, jako jedno z działań w ramach „Akcji pomocy Płazom w Puszczy Białowieskiej”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego.

Te edukacyjne spotkania adresowane były do różnych grup wiekowych. Z oferty skorzystali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pod opieką Pań Grażyny Jałozy, Anety Panasiuk i Elżbiety Sterlingow. Kolejną grupą uczestniczącą w zajęciach dotyczących ochrony płazów byli wychowankowie pani Zofii Owsieniuk i Anny Sacharczuk z Przedszkola nr 5 w Hajnówce. Uczniowie klasy III c z Zespołu Szkół nr 3, pod opieką pani Halina Daniluk również mieli okazję uczestniczyć w tych niezwykle ciekawych i niecodziennych zajęciach.

Prelekcja połączona z warsztatami poświęcona była istotnemu problemowi występującemu w naszym otoczeniu. Zamierzeniem organizatorów było szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat ochrony ginących gatunków, płazy, w tym żaby, stanowią ważne ogniwo łańcucha pokarmowego w różnych ekosystemach. Jako drapieżniki regulują wzrost liczebności wielu bezkręgowców, w tym szkodliwych dla rolnictwa i leśnictwa, niektórych gatunków owadów. Jedna ropucha żyjąca w polu potrafi złowić w ciągu doby 30 stonek, a od maja do września niszczy 2 kg tych owadów z hektara. Płazy są najlepszymi obrońcami lasów, gdyż żerując mogą zjeść w sezonie nawet 5 razy więcej owadów niż polujące tam ptaki. Podobną rolę odgrywają też na łąkach, w sadach i ogrodach. Na bagnach i moczarach ograniczają liczebność nie lubianych przez ludzi komarów. Larwy płazów żywiące się glonami i różnymi cząstkami znajdującymi się w wodzie, często pochodzenia bakteryjnego, biorą udział w oczyszczaniu wody. Skrzek, kijanki i dorosłe płazy stanowią również pokarm dla innych zwierząt, np. ryb, raków, ptaków brodzących i wodnych, ssaków drapieżnych.

Człowiek często wykorzystuje płazy w nauce, w badaniach laboratoryjnych oraz w różnych dziedzinach przemysłu, np. układ i budowa linii papilarnych łap żaby posłużyły do zaprojektowania bieżnika opon samochodowych.

Obecnie płazy to, obok gadów, jedne z najbardziej narażonych na wyginięcie zwierząt w Polsce. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież z hajnowskich szkół i przedszkoli zdobytą podczas warsztatów wiedzę będzie przekazywać „dalej w świat”, i tym sposobem „te co skaczą i kumkają” nie znikną z fauny naszej pięknej Puszczy Białowieskiej, ale i też okolicznych łąk i pól.

Zapraszamy dzieci i młodzież do oglądanie wystawy prac!

Marzena Niewiadomska

Fot. Alicja Moroz, Elżbieta Zarembska

 

Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 23:00:20

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook