Personal branding, czyli budowanie wizerunku – warsztaty autoprezentacji.

Data: 2017-10-11
Jednym z działań i zamierzeń projektu  „Rodziny na start!”, realizowanego przez biblioteczny Klub Młodych Mam,  była aktywizacja zawodowa kobiet, które po urlopie macierzyńskim wracają na rynek pracy, bądź dopiero próbują na nim zaistnieć. Jest to wielka zmiana i wyzwanie, któremu często trudno sprostać, ale są sprawdzone sposoby na to, by wywrzeć na potencjalnym pracodawcy jak najlepsze wrażenie. Z pomocą klubowym mamom przyszedł Dominik Sołowiej, copywriter, dziennikarz, web marketer, coach, który zechciał podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie warsztatu z autoprezentacji „Personal branding, czyli budowanie wizerunku”.
Warsztat podzielony był na bloki, w trakcie których klubowiczki mogły sprawdzić swoje możliwości, występując przed kamerą. Nagrania były odtwarzane i wspólnie z trenerem analizowane, a to był doskonały materiał do ćwiczeń  technik autoprezentacji. Nasze mamy dowiedziały się o wielkiej sile drzemiącej w naszej mowie ciała, ubiorze, sposobie w jaki słuchamy i podtrzymujemy kontakt z rozmówcą. Stres, który jest naturalnym objawem towarzyszącym wystąpieniom publicznym i  rozmowom kwalifikacyjnym, można opanować za pomocą odpowiednich technik i ćwiczeń oddechowych, które zaprezentował Dominik Sołowiej.
Nasz coach uświadomił klubowiczkom jak ten z pozoru mało istotny gest - uścisku dłoni, ma ogromy wpływ na pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na pracodawcy czy rozmówcy. Panie mogły przećwiczyć gest uścisku dłoni, dowiedziały się też jakich zachowań należy unikać w trakcie prezentacji czy wystąpień publicznych.
Bez wątpienia, spotkanie z coachem Dominikiem Sołowiejem było niezwykle cennym doświadczeń, które na pewno w przyszłości zaowocuje większą pewnością siebie i swobodą w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej naszych klubowych mam. Wiedza zdobyta w trakcie warsztatu przydaje się również w codziennych kontaktach i sytuacjach, wszak zawsze chcemy być pozytywnie postrzegane przez ludzi.
Klubowiczki bogatsze o nową wiedzę  i doświadczenie, jakie zdobyły na warsztacie z autoprezentacji, będą mogły sprawdzić swoje możliwości na kolejnym z planowanych w projekcie szkoleń.  Spotkanie z doradcą zawodowym i analitykiem finansowym Alicją Orzechowską, która podpowie jak założyć własna działalność gospodarczą, wykorzystując swój potencjał i pasje, tak by czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy, będzie kolejnym krokiem w aktywizacji zawodowej klubowych mam. Działania odbywają się w ramach projektu „Rodziny na start! " dofinansowanego ze środków Programu „#DziałajLokalnieX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.
Marzena Niewiadomska
Fot. Agnieszka Kazberuk

Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 23:30:55

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook