Wykład Małgorzaty Cetry "Imiona chrzestne w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce (1923-2013)"

Data: 2019-02-07

Dnia 8 lutego 2019 roku, w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład pani Małgorzaty Cetry, absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku filologii polskiej. Swoją pracę licencjacką poświęciła Współczesnej antroponimii mieszkańców Hajnówki i okolic na podstawie danych z dzienników szkolnych Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Jej wyniki zostały zaprezentowane naszym czytelnikom dwa lata temu i wzbudziły duże zainteresowanie wśród zebranych gości. W tym roku mieliśmy zaszczyt zaprosić Panią Małgorzatę jako magistra filologii polskiej i doktorantkę Uniwersytetu w Białymstoku z prezentacją dotyczącą Imion chrzestnych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce (1923-2013).
Na początku wystąpienia prelegentka przedstawiła problemy jakie napotkała w trakcie zbierania materiałów. Pierwszą część analizowanych ksiąg stanowiły rękopisy, których zapis nie zawsze był oczywisty do odczytania. Badaczka analizowała imiona nadawane na chrzcie w ujęciu etymologicznym i statystycznym z lat 1923, 1933, (...)2003, 2013. Zbadała 10% wszystkich metryk parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Analizie poddała 268 imion. W wyniku badań wytypowała imiona występujące najczęściej w poszczególnych latach:
1923 r. – Bolesław, Jan, Józef, Eugeniusz, Helena, Janina;
1933 r. – Stanisław, Jan, Jerzy, Janina;
1943 r. – Jan, Maria, Tadeusz, Alicja, Waldemar;
1953 r. – Stanisław, Jan, Andrzej, Elżbieta, Jerzy, Alicja;
1963 r. – Mirosław, Anna, Alicja, Barbara;
1973 r.- Ewa, Tomasz, Joanna, Robert, Anetta;
1983 r. – Anna, Marta, Tomasz, Monika, Marcin, Marek, Magdalena;
1993 r. – Tomasz, Robert, Mateusz, Katarzyna, Małgorzata, Karolina;
2003 r.– Jakub, Tomasz, Wiktoria;
2013 r. – Kacper, Zofia, Hanna.
Podsumowując wykład badaczka wskazała na tendencje zanikania imion słowiańskich, i powrót do imion hebrajskich i biblijnych. Imiona świętych przez cały badany okres cieszyły się taką samą popularnością. Wyniki badań przeprowadzonych przez Panią Małgorzatę odpowiadają danym i odzwierciedlają tendencje ogólnopolskie. Imię Anna pojawiło się w każdym analizowanym roku, a najpopularniejszym imieniem męskim było imię Jan. W badanym materiale pojawiły się także imiona, które cieszyły się jednoroczną modą m.in.: Anetta, Izabella, Leopold, Wiktoria. Badany materiał cechował się różnorodnością imion, na 268 aż 88 wystąpiło tylko raz.
Na koniec spotkania zawiązała się dyskusja na temat rzadkich i ciekawych imion, świadomości ich znaczenia, pobudek przyświecających przy ich nadawaniu i wpływie osób piastujących stanowiska świeckie i kościelne.
Dziękujemy mgr Małgorzacie Cetrze za wygłoszony wykład i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie, w trakcie którego będziemy mogli zapoznać się z wynikami pracy doktorskiej, dotyczącej nazwisk mieszkańców Hajnówki.
Barbara Frankowska


 

Data ostatniej zmiany: 2019-02-09 11:14:26

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook