Spotkania z dr Arturem Michałowskim

Data: 2011-02-18

Kontynuacją spotkania z dr Arturem Michałowskim, które odbyło się 11 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego było kolejne spotkanie z hajnowskim przyrodnikiem i ekonomistą.

18 lutego odbyła się projekcja filmu HOME S.O.S. Ziemia. Zadziwiał widzów pokazany w filmie postęp cywilizacyjny, jego najdoskonalsze osiągnięcia we wszystkich dziedzinach techniki, motoryzacji i architektury na przykładzie miast Dubaju budowanych na wodach oceanu. Zasmuciła  zaś bieda, głód i ubóstwo społeczności krajów rozwijających się.

Po filmie, który wywołał u widzów wiele refleksji zaczęła się dyskusja, odnosząca się do ekologiczno-gospodarczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności. Uczestnicy zwrócili uwagę na lokalne koszty rozwoju cywilizacyjnego w skali globalnej oraz znaczące zróżnicowanie jakości życia społeczności krajów rozwiniętych i rozwijających się. Zdaniem uczestników dyskusji głównymi czynnikami występującego zróżnicowania jest stan zachowania środowiska przyrodniczego, ograniczony dostęp do jego dóbr i usług oraz rosnące ceny zasobów naturalnych i energii, które istotnie wpływają na funkcjonowanie biedniejszej części gospodarstw domowych na świecie i w Polsce.

Dr Artur Michałowski przedstawił pojęcie „zrównoważonego rozwoju” jako pewien skrót myślowy polegający na tym, iż jest on w istocie rzeczy nie tylko reprezentantem własnych cech zrównoważoności, ale także dwóch pozostałych kategorii związanych z koncepcją niekonwencjonalnego rozwoju: rozwoju trwałego i rozwoju samopodtrzymującego.

Pojęcie „zrównoważonego rozwoju” jest pojęciem o szerszym zakresie niż pojęcie „ekorozwoju”, które oznacza nadrzędność celów ekologicznych w stosunku do celów społecznych i ekonomicznych. Geneza zrównoważonego rozwoju pozwala na wniosek, iż można wyróżnić jego wąską i szeroką interpretację. W węższej jest to rozwój, który zapewnia trwałe gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego. W szerszej jest to rozwój realizujący cele pożądane przez społeczeństwo w warunkach trwałości gospodarowania środowiskiem.

Prowadzący dyskusję dr Artur Michałowski wyjaśnił na czym polega programowanie zrównoważonego rozwoju i jego analiza SWOT, przedstawił selekcję mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju.
Dr Artur Michałowski przekazał w darze film HOME S.O.S.ZIEMIA do zbiorów biblioteki. Film  będzie udostępniany zainteresowanym czytelnikom.

Spotkania z dr Arturem Michałowskim zapoczątkowały współpracę z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Przekazane w darze do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusz Rakowieckiego w Hajnówce wydawnictwa WSAP są już dostępne  naszym czytelnikom.
1. Rozwój kadr administracji publicznej. Redakcja naukowa Barbara Kudrycka. Białystok, 2001.
2. Naruszewicz  Stanisław, Czerewicz Katarzyna: Międzynarodowe Instytucje Finansowe wobec  wyzwań współczesności. Białystok , 2003
3. Roszczyc Mirosław; Kontrola podatkowa w twojej firmie. Białystok, 2003
4. Suwaj Patrycja Joanna: Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w publicznej administracyjnym. Białystok, 2004.
5. Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno wschodniej.T1.T.2. Red. naukowa: Bogusław Plawgo. Białystok, 2005
6. Doradca kariery. Przewodnik poradnictwa kariery. Red. naukowa Michał  Skarzyński.  Białystok,  2005
7. Kariera w instytucjach Unii Europejskiej. Red. naukowa Maciej Perkowski. Białystok, 2005.
8. Korzystanie z praw i wolności obywatelskich w Polsce. Materiały do ćwiczeń z prawa
administracyjnego. Białystok, 2005.
9. Sitniewski Piotr: Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Białystok, 2005
10. Dror Yehezkel: Zdolność do rządzenia. Raport dla Klubu Rzymskiego. Białystok,2006
11. Kazusy z etyki administracyjnej. Skrypt dla studentów pod red. Zbigniewa Nikitorowicza. Białystok, 2006.
12. Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej. Białystok, 2006
13. Odpowiedzialność jako instrument zapewnienia prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego ( O potrzebie badań). Red. naukowa Bogusław Cudowski. Białystok, 2006.
14. Plutowicz Jerzy: Nagle na świecie. Białystok, 2006
15. Polska wschodnia. Determinaty rozwoju. Białystok, 2006
16. Regulacje prawne ochrony zdrowia pod red Adama Górskiego. Białystok, 2006
17. Breczko Jacek: Dwa tysiące sześćsetletni poród. Wstęp do filozofii. Białystok, 2007
18. Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość naukowa mieszkańców pogranicza.
Białystok,  2007.
19. Scena polityczna w Polsce i na Podlasiu. Pod red. J. Pawła  Gieorgicy. Białystok, 2007
20. Sidorowicz Leszek: Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych. Białystok, 2007
21. Uwarunkowania rozwoju regionów Polski wschodniej. Red. naukowa: Bogusław Plawgo.  Białystok, 2007
22. Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski wschodniej. Red. naukowa: Bogusław Plawgo.  Białystok, 2007
23. Michałowski Artur: Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze. Białystok, 2009
 

Data ostatniej zmiany: 2013-07-29 13:42:27

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook