Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Data: 2019-09-19

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko bibliotekarza, ogłoszonego 20 sierpnia 2019 r., nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów. Żadna z kandydatek nie spełniła wszystkich wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu. W związku z powyższym, nabór nie został rozstrzygnięty a procedura naboru została zakończona.

Uzasadnienie:

Dokumenty na w/w stanowisko złożyły 2 kandydatki. Po przeprowadzeniu procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna nie wyłoniła żadnego kandydata w związku z brakiem oczekiwań związanych z ww. stanowiskiem.

 

Data ostatniej zmiany: 2019-09-19 14:33:10

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook