Tydzień Bibliotek

Data: 2014-05-08

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 maja 2014 r. pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”

Już po raz jedenasty z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja 2014 r. promujemy czytelnictwo i bibliotekę w ramach Tygodnia Bibliotek. Nieustannie zabiegamy o poprawienie społecznego wizerunku książki,biblioteki i podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza. Rozwijamy zainteresowania książką wśród różnych grup wiekowych i społecznych. Podkreślamy rolę czytania i biblioteki w podnoszeniu edukacji i poprawie jakości życia.

Tegorocznym, wiodącym hasłem jest ”Czytanie łączy pokolenia”. Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką, która stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej. Na bibliotecznych półkach znaleźć można niezwykłe dzieła historyczne jak i teksty współczesne. Książki bez przeszkód mogą współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio czy ebooków i Internetu. Czytelnik w każdym wieku odnajduje w naszej bibliotece skarbnicę wiedzy, poznaje przyjemność obcowania z literaturą piękną, zauważa cenne świadectwa minionych pokoleń, docenia jedyny w mieście zbiór jakim jest Kolekcja Regionalna.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, który również przypada w tym roku. Dokument z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc jednocześnie role bibliotekarzy, księgarzy i wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego także przygotowała mieszkańcom miasta wiele atrakcji. Cały rok 2014 będzie przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo a także wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książki. Biblioteka jest otwarta na każdego czytelnika. Popularyzuje literaturę, sztukę i szeroko pojętą wiedzę. Upowszechnia historię naszego miasta i promuje sylwetki hajnowian.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wykładów, spotkań autorskich, prezentacji multimedialnych, lekcji bibliotecznych, zajęć edukacyjnych i  konkursów realizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce.

Zapraszamy także do zwiedzania wystaw: „Podświadomość i wyobraźnia jako źródła inspiracji artystycznej” - malarstwo Jacka Niekrasza, oraz „Ścieżki powstańcze Puszczy Białowieskiej, styczeń 1863 – wrzesień 1864” – fotografie Wiktora Kabaca i Włodzimierza Muśki.

Program obchodów w Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

7 maja 2014 r. (środa) godz. 14.30  

·         „Województwo Podlaskie w latach 1795 -1914”. - wykład Janusza Danieluka pracownika naukowego Archiwum Państwowego w  Białymstoku. Inauguracja Tygodnia Bibliotek wśród studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mieszkańców miasta Hajnówka w Hajnowskim Domu Kultury.

8 maja 2014 r. (czwartek) godz. 9.00 

  • Czytanie łączy pokolenia - wybrane teksty czytają na przemian dzieci – uczniowie szkoły podstawowej i znani hajnowianie.

8 maja 2014 r. (czwartek) godz. 11.00 – 15.00

·         Kiermasz książki:

1 stoisko - Sprzedaż darów czytelników i wydawców,

2 stoisko - Sprzedaż książek wycofanych ze zbiorów biblioteki.

9 maja 2014 r. (piątek)  godz. 16.00

·         „My 50+ nasze pierwsze kroki w Internecie” -  warsztaty poprowadzi Robert Aleksiejuk  latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans,

·         Pokolenie 50+ Czy Internet jest nam potrzebny  – pokaz filmowy,

·         Działania gminy na rzecz pokolenia 50+,

·         Cyfrowe perypetie Andrzeja Grabowskiego: Cyfrowy sukces 50+ – pokaz filmowy.

10 maja 2014 r. (sobota) godz. 9.00

·          „Kto Ty jesteś, Polak mały”  - prezentacja multimedialna,

·         „Konstytucja 3 Maja” - prezentacja multimedialna,

·         „Bohater literacki mojej ulubionej powieści” - konkurs plastyczny.

12 maja 2014 r. (poniedziałek) godz. 11.45

·         Spotkanie z Jackiem Niekraszem i jego sztuką eksponowaną na wystawie w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego.

12 maja 2014 r. (poniedziałek) godz. 12.15

·         Hajnowianie, przedstawiciele sztuk pięknych, ich portrety i malarstwo – prezentacja multimedialna dla młodzieży szkolnej.

13 maja 2014 r. (wtorek)  godz. 10.00

·         Czytanie łączy pokolenia. Wybrane teksty czytają na przemian dzieci - uczniowie gimnazjum i znani hajnowianie.

13 maja 2014 r. (wtorek)  godz. 11.45

·         Spotkanie z Jackiem Niekraszem i jego sztuką eksponowaną na wystawie w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego.

13 maja 2014 r. (wtorek)  godz. 12.15

·         Hajnowianie, przedstawiciele sztuk pięknych, ich portrety i malarstwo – prezentacja multimedialna dla młodzieży szkolnej.

15 maja 2014 r. (czwartek) godz.13.00

·         „Słońce na papierze o Kornelu Makuszyńskim”. Spotkanie z pisarką Anną Czerwińska-Rydel w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

15 maja 2014 r. (czwartek) godz.17.00

·         Spotkanie autorskie z Bogdanem Dudko i promocja Jego najnowszej książki „Dolina : znad Narwi i Świsłoczy”.

16 maja 2014 r. (piątek) godz.17.30

·         „ Życie bez chorób” Spotkanie z nutricjologiem, dr Alicją Rogińską.

Akcje towarzyszące Tygodniowi Bibliotek:

·         „Maj miesiącem amnestii dla  Czytelników”,

·         Opracowujemy zestawienia bibliograficzne do referatów, prac licencjackich i magisterskich,

·         Skanujemy bezpłatnie  stare fotografie i dokumenty,

·         Przyjmujemy i przekazujemy książki w ramach bookcrossingu,

  Proponujemy także szeroką ofertę niżej wymienionych lekcji bibliotecznych połączonych z prezentacjami multimedialnymi.

 

Lekcje biblioteczne dla najmłodszych grup czytelniczych:

1.      „Kto Ty jesteś…” – o polskich symbolach narodowych,

2.      „Mieszkańcy naszych lasów”,

3.      „Jak powstaje książka”.

Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli:

4.      Lekcja wprowadzająca. Biblioteka jej zbiory i warunki udostępniania.

5.      „Historia Hajnówki od uroczyska do praw miejskich”,

6.      „Ksiądz mitrat Antoni Dziewiatowski”,

7.      „Tadeusz Rakowiecki – lekarz, astronom, humanista, bibliofil”,

8.      „W średniowiecznym skryptorium”,

9.      „Inkaust, stalówka i obsadka, czyli jak się pisało w czasach pradziadka”,

10.  „Zabytki języka polskiego”,

11.   „Jak powstaje książka”,

12.  „Świat baśni pana Andersena”,

13.  „Historia pisma”,

14.  „Pan Tadeusz” - nasza epopeja narodowa,

15.  „Konstytucja 3 Maja” z akcentem regionalnym,

16.  „Hajnowianie, przedstawiciele sztuk pięknych, ich portrety i malarstwo”.

Ponadto proponujemy zwiedzenie Izby Pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego w SPZOZ w Hajnówce.

 

Terminy lekcji i spotkań bibliotecznych powinny być uzgodnione osobiście lub telefonicznie: te. 85 682 29 69 lub 500 663 988.

Zapraszamy!

Dyrektor i zespół pracowników

Miejskiej Biblioteki Publicznej

Data ostatniej zmiany: 2014-05-07 17:45:40

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook