Wielokulturowość – jestem na tak!

Data: 2014-06-28

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Wielokulturowość – jestem na tak!”.  

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. Celem Akcji jest  promowanie idei wielokulturowości, oraz uwrażliwienie na trudną sytuację emigrantów, imigrantów i uchodźców oraz kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnych religii, obyczajów i tradycji.

Akcja „Wielokulturowość – jestem na tak!” będzie promocją także naszej lokalnej wielokulturowości oraz budowaniem postaw wzajemnej tolerancji i zrozumienia. Hajnówka jest miastem wielokulturowym, od lat  mieszkają tu obok siebie: Polacy, Białorusini, Litwini i Ukraińcy. Trzeba dużej wiedzy i empatii, żeby rozumieć potrzeby mniejszości, przełamać wciąż jeszcze funkcjonujące stereotypy.

Przenikanie się wielu kultur staje się nieodłącznym elementem naszego życia. Warto zauważyć, że uprzedzenia rasowe czy religijne powoli oddalają się na korzyść równości społecznej. Jednak szczególnie ważne jest zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży szacunku wobec drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie!

W ramach akcji „Wielokulturowość – jestem na tak!” zaplanowano:

  • wystawa fotografii hajnowianina Władysława Zawadzkiego  eksponowanej od 4.07 do 30.08.2014 w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej - wernisaż wystawy Władysława Zawadzkiego  - 4.07.2014 r.
  • Hajnówka miasto wielokulturowe  - historia powstania miasta od uroczyska leśnego do nadania praw miejskich – 4.07.2014 r.
  • ekspozycja książek o przedmiotowej tematyce w Wypożyczalni dla Dorosłych.
  • ekspozycja książek o przedmiotowej tematyce w Wypożyczalni dla Dzieci.
  • zajęcia edukacyjne promujące wielokulturowość dla dzieci szkół podstawowych połączone z prezentacjami multimedialnymi prowadzone według scenariuszy realizowanego projektu od 22.07.  do 22.08.2014 r.    
  • konkurs plastyczny o tematyce wielokulturowości dla dzieci od 28.07 do 07.08.2014 r.
  • podsumowanie konkursu plastycznego – wręczenie dyplomów i nagród 16.09.2014 r.
  • wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci w witrynach okiennych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce eksponowana od 1.09 do 15.10.2014 r.
  • prezentacja multimedialna „Ksiądz mitrat Antoni Dziewiatowski budowniczy Soboru św. Trójcy w Hajnówce" 5.09.2014 r.

Alla Gryc

Książki o przedmiotowej tematyce w Wypożyczalni dla Dzieci: 

Książki o przedmiotowej tematyce w Wypożyczalni dla Dorosłych:  

 

Data ostatniej zmiany: 2014-06-26 18:48:43

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook