Seminarium „Jak poszedł las na wojnę - Puszcza Białowieska w latach 1939-1945”.

Data: 2016-03-03

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej zaprasza na seminarium „Jak poszedł las na wojnę - Puszcza Białowieska w latach 1939-1945”. Seminarium odbędzie 03.03.2016 (czwartek) o godz. 1000  w budynku  ZWL PB  w Hajnówce ul. Piłsudskiego 8 w sali wykładowej. Organizatorami Seminarium są Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Muzeum Pamięci Sybiru oddział Muzeum Wojska w Białymstoku, Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Program:

1.      10 00-1010 Otwarcie konferencji i powitanie gości – dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB.

2.      10 10-1030 Gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej okresie okupacji sowieckiej i  niemieckiej – dr Czesław Okołów (Białowieski Park Narodowy).

3.      1030 -11 00 Skutki wojen w lasach Puszczy Białowieskiej –dr Tomasz Samojlik (Zakład Biologii Ssaków PAN).

4.      1100 -11 30Partyzanci w Puszczy Białowieskiej w latach 1939-1945 – mgr Bogusław Kosel (Muzeum Pamięci Sybiru).

5.      1130 -11 50 Finał  gry ulicznej Ślady przedwojennego leśnictwa i drzewiarstwa na obszarze Hajnówki. Wręczenie nagród - dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB.

6.      1150 -12 00 Otwarcie wystawy współorganizowanej z Miejską Biblioteką Publiczną w  Hajnówce – Hajnówak miasto drzewiarzy drzewiarstwem w Hajnówce – dr Ewa Pirożnikow ZWL PB i Alla Gryc   Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce.

             12 00-12 30 Przerwa kawowa.

7.        12 30 -13 00 Obraz Puszczy Białowieskiej na fotografiach z okresu okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej  - referat mgr Ewa Moroz-Keczyńska i mgr inż. Andrzej Keczyński (Białowieski Park Narodowy).

8.      13 00-13 20  Niemiecki program hodowli dzikich zwierząt w Puszczy Białowieskiej w okresie okupacji- prof. dr hab. Z. Giżejewski (PAN, Popielno).            

9.      13 20-13 50 Jak powstawała książka Od Puszczy do tajgi; Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRS 10 II 1940 roku - Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow.

 

Data ostatniej zmiany: 2016-02-19 15:50:48

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook