Konkurs "Henryk Sienkiewicz znany i nieznany"

Data: 2016-10-31

W związku z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce, zorganizowała konkurs skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (kl. IV-VI ze szkół podstawowych oraz gimnazjaliści). Cele i założenia znajdują się w załączonym regulaminie.
 

Regulamin konkurs pod hasłem:
„Henryk Sienkiewicz znany i nieznany”

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

Cele konkursu:  
1.    Zainteresowanie dzieci i młodzieży biografią, postawą społeczną  i twórczością Henryka Sienkiewicza.  
2.    Poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o pisarzu.  
3.    Kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej.
4.    Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł.
5.    Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;

Adresaci  konkursu:
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów.

Sposób przeprowadzenia konkursu:
1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej.
2. Temat prezentacji powinien stanowić realizację zagadnienia: „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”. Każdy uczeń przystępujący do konkursu powinien zaproponować własny tytuł prezentacji
3. Prezentacje powinny być wykonywane indywidualnie  i samodzielnie.
4. Prezentacje należy dostarczyć do MBP na płycie CD czy też nośnik PenDrive lub wysłać na pocztę elektroniczną biblioteki w terminie do 31 października.
5. Prosimy o dołączenie do prac konkursowych imienia i nazwiska uczestnika konkursu oraz nazwy i numeru szkoły, do której uczęszcza.
6. Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.
7. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).
8. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie do tego celu powołana komisja.
9. Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego spotkania w MBP.

Kryteria oceny prac
1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
3. Poprawność ortograficzna, stylistyczna i językowa.
4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
5. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
6. Walory edukacyjne i popularyzatorskie.
7. Ogólne wrażenie estetyczne.

Data ostatniej zmiany: 2016-09-17 15:18:31

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook