Biblioteka – ośrodkiem promocji Hajnówki

Data: 2016-10-14
Miejska Biblioteka Publiczna realizuje działalność wydawniczą celem upowszechniania wiedzy i promocji regionu w obszarach historii, literatury i sztuk pięknych. Wielokrotnie wydawnictwa są realizowane w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki, którego celem jest utrwalanie dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Inicjowaniem wydawnictw, ich opracowaniem i redagowaniem, zajmują się bibliotekarze.
Bibliotekarze jako grupa zawodowa skupieni są w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich oraz Polskim Związku Bibliotek. Oba stowarzyszenia zabiegają o doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, integrację i promocję poprzez różne formy działalności, m.in. targi książki.
Korzystając z zaproszenia Polskiego Związku Bibliotek do prezentacji publikacji własnych, foldery i wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce znalazły się na Międzynarodowych Targach Turystycznych – World Travel Show, które odbyły się 14-16 października 2016 r. w Nadarzynie pod Warszawą.
Wydawnictwa wpisywały się w kontekst tematyczny targów i były okazją do promocji biblioteki, miasta i regionu, a także prezentacji dorobku bibliotek nie tylko w zakresie czytelnictwa, ale popularyzacji historycznych i turystycznych informacji o swoich gminach i miastach.
Miło było nam przyjąć podziękowanie prezesa Polskiego Związku Bibliotek za udział Biblioteki w Targach, z radością też przyjęłyśmy informację, że „Hajnówka w starej fotografii” trafiła do Pani Elżbiety Dzikowskiej, zainteresowanej podróżniczo naszym miastem.
Wydawnictwa promujące twórczość literacką hajnowian:
1. „Zapisać siebie. Poezja i proza hajnowian”, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 1995.
2. „W kręgu Puszczy Białowieskiej”, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Warszawa; Białowieża, 2004.
3. Halina Kabac, Wiktor Kabac: „Puszcza – ikona przyrody”, red. Alla Gryc. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2005.
4. Włodzimierz Muśko: „Obudzone ptaki.”, red. Alla Gryc. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2015.
5. „Najpiękniejsze wiersze o miłości”. red. Alla Gryc, Joanna Kisielewicz, Agnieszka Kazberuk. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2016.
Wydawnictwa promujące twórczość artystyczną hajnowian:
1. „W kręgu Puszczy Białowieskiej”, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Warszawa; Białowieża, 2004.
2. Halina Kabac, Wiktor Kabac: „Puszcza – ikona przyrody”, red. Alla Gryc. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2005. 
3. „Piotr Gagan. Malarstwo”, opr. Alla Gryc, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Hajnówka, 2008. 4. „Henryk Kuradczyk. Malarstwo”, red. Alla Gryc, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2011.
5. „Joanna Kiersnowska, Malarstwo”, red. Alla Gryc, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2011.
6. Włodzimierz Muśko: „Obudzone ptaki.”, red. Alla Gryc. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2015. 
Wydawnictwa o tematyce historycznej:
1. Alla Gryc: „Tadeusz Rakowiecki - lekarz, astronom, humanista”, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 1998. 
2. Witold Tatarczyk: „Dzieje Hajnówki 1944-2000”, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2001. cz. 1. cz. 2.
3. Ryszard Pater: „Historia sportu w Hajnówce”, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2001.
4. Edward Lipiński: „Zapach ziemi”, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2002.
5. „V Półmaraton Hajnowski” 2005, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnówka, 2005.
6. „Kamieniec miasto przyjazne”, red. Alla Gryc, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Hajnówka, 2006. 
7. „Hajnówka w starej fotografii”, red. Alla Gryc, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Hajnówka, 2007.
8. Władysław Zin: „Hajnowskie wspomnienia. Pożegnanie przeszłości”, red. Alla Gryc. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, Hajnówka, 2010.
9. Alla Gryc: „Tadeusz Rakowiecki lekarz, astronom, humanista (26.VII.1878 – 6.IV. 1965) w pięćdziesiątą rocznicę śmierci”, red. Joanna Kisielewicz, Agnieszka Kazberuk, Alicja Karczewska. Hajnówka, 2015.
Alla Gryc

Data ostatniej zmiany: 2016-12-09 23:08:55

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook