Seminarium bibliotekarzy

Data: 2016-12-05

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce 5 grudnia  odbyło się seminarium zorganizowane w ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy powiatu hajnowskiego. Bibliotekarze realizują różnorodne formy pracy, dostosowują biblioteki i zbiory do potrzeb różnych grup społecznych, szczególną uwagą otaczając osoby niepełnosprawne.   
Nie przypadkiem seminarium określono hasłem wiodącym „Biblioteka bez barier”. Bogate doświadczenia bibliotekarzy hajnowskich wynikają ze współpracy m.in. z Kołem Niewidomych, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej, bowiem Hajnówka, jako miasto powiatowe, wspiera potrzebujących mieszkańców powiatu w swoich wyspecjalizowanych ośrodkach.
Wprowadzeniem do seminarium była prezentacja systemu bibliotecznego MAK+ oraz  doświadczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, które  przedstawiła pani Alicja Karczewska – starszy  kustosz, lokalny administrator Systemu MAK+, pokazując m.in. możliwości systemu ułatwiające czytelnikom, również niepełnosprawnym, korzystanie ze zbiorów biblioteki.  
Edukacyjnym filmem animowanym rozpoczęła prezentację problemów osób niewidomych pani Alicja Plis – Prezes Koła Niewidomych w Hajnówce. Wraz z panem Januszem Puchem – poprzednim prezesem Koła, przedstawiali sprzęt ułatwiający życie tej grupie osób. Pani Małgorzata Rokicka – przewodnicząca Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy podjęła próbę poruszania się z zasłoniętymi oczami przy pomocy laski i zakończyła to wzruszającymi słowami – Tak, to nie jest łatwe! Nie było też łatwym zadaniem nalanie wody do kubka, imitujące zaparzenie kawy oraz dolanie mleka, które przypadło w ramach warsztatów wiceburmistrzowi  miasta panu Andrzejowi Skiepko.
Projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych. i słabo widzących” prezentowała pani Agnieszka Kwolek – Prezes  Stowarzyszenia „LARIX” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie. Projekt, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest skierowany do bibliotek publicznych, a jego celem jest ułatwienie dostępu do książek osobom niewidomym i słabo widzącym. Stowarzyszenie nagrywa i zapisuje wybrane książki w formie cyfrowej w formacie mp3, a do ich odsłuchiwania wypożycza  bibliotekom urządzenie CzytakPlus, którego zasady działania i obsługi przedstawiła pani Agnieszka Kwolek.   
Nasza Biblioteka włączyła się do programu Stowarzyszenia „Larix” w 2015 roku i udostępnia zbiory członkom Polskiego Związku Niewidomych. W ramach projektu, dzięki przychylności Stowarzyszenia „Larix”, dla potrzeb czytelników udostępniamy dwa CzytakiPlus oraz 1241 tytułów książek cyfrowych.
Potrzeby czytelników, formalne podstawy udostępniania i doświadczenia przy realizacji projektu „Wypożyczalni odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej…” w naszej Bibliotece przedstawiła pani Joanna Kisielewicz  – starszy kustosz, kierownik działów udostępniania.
Wielką wiedzą i doświadczeniem wykazała się pani Anna Żarska-Kopras – instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, prezentując projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”, który jest kolejną inspiracją dla bibliotekarzy.
Nowe formy upowszechniania czytelnictwa i promocji książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, adresowane do różnych grup wiekowych i społecznych, przedstawiła pani Agnieszka Kazberuk - starszy kustosz, przewodnicząca zespołu ds. promocji Biblioteki.
Pani Joanna Trusiuk,  kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, podnosząc problemy bibliotek województwa podlaskiego nawiązała do zadań merytorycznych biblioteki powiatowej i oczekiwań Książnicy Podlaskiej.
Podsumowanie seminarium i przedstawienie zadań merytorycznych oraz planów Biblioteki, jako realizującej zadania biblioteki powiatowej, należało do dyrektora MBP.
Seminarium odbyło się przy współpracy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Spotkaniu towarzyszyła multimedialna wystawa: „Przykłady sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego ułatwiającego funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących”.
Alla Gryc.
Fot. Małgorzata Gromotowicz.

 

Data ostatniej zmiany: 2016-12-09 23:14:46

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook