Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2017 r. pod hasłem: „Biblioteka – Oczywiście!”

Data: 2017-05-15

Już po raz czternasty z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach 8 - 15 maja 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego włączyła się w obchody ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Biblioteka wpisuje się działaniami w lokalny pejzaż kulturowy, stara się  zaspokajać różnorodne potrzeby mieszkańców. Jest otwartą i przyjazną przestrzenią publiczną dla mieszkańców w każdym wieku, jednym słowem – BIBLIOTEKA OCZYWIŚCIE!

Wystawy towarzyszące obchodom Tygodnia Bibliotek

  • "Stulecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Migawki z dziejów Biblioteki” – wystawa fotografii dokumentujących pracę oraz współcześnie realizowane formy zajęć oświatowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. Wystawa eksponuje fragment atrakcyjnych zbiorów z Kolekcji Regionalnej Biblioteki. Najstarsze fotografie przedstawiają Bibliotekę w Domu Leśnika z roku 1935 oraz portrety: patrona biblioteki dr Tadeusza Rakowieckiego i jego żony Pelagii, organizatorki biblioteki publicznej w Hajnówce w okresie międzywojennym.
  • „Te co skaczą i kumkają, ochrony się domagają” – wystawa prac plastycznych nadesłanych z całej Polski m.in.: Białej Podlaskiej, Czarnowąsów, Dobkowic, Gliwic, Grajewa, Knoryd,  Lublina, Nebrowa Wielkiego, Nowego Targu, Opoczna, Polkowic, Rzeszowa, Rybnika, Sobolewa, Sochoni, Szepietowa, Warszawy, Wasilkowa, Zabrza, Zaczerni, Zakopanego, Zamościa, Zwierzyńca. Na wystawie znalazło się także sześć prac konkursowych mieszkańców Hajnówki m.in.: Zofii Ginszt, Anastazji Gromadzkiej, Klaudii Koc, Roksany Kozar, Weroniki Leśko, Zofii Sacharczuk oraz Izabeli Karczewskiej z Czyż. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, a eksponowana wystawa zrealizowana pod kuratelą dr Hanny Schmidt.
  • „Ksiądz Mitrat Antoni Dziewiatowski w 100. rocznicę urodzin” wystawa fotografii i dokumentów ilustrujących życie i działalność duszpasterską Księdza Antoniego Dziewiatowskiego, eksponowana w Soborze Św. Trójcy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Wystawa zorganizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej, będąca fragmentem zbiorów historycznych Kolekcji Regionalnej MBP. Biblioteka popularyzuje sylwetki wybitnych hajnowian poprzez realizację wystaw i w formie prezentacji multimedialnych dla młodzieży szkolnej oraz zorganizowanych grup mieszkańców Hajnówki.

5 maja 2017 r. (piątek)
Inauguracja Tygodnia Bibliotek – promocja książki „Nasza mowa, zbiór znaczeń gwary Podlasia: dawne życie, przedmioty, obyczaje, obrzędy” i spotkanie autorskie z Mirosławem Awksentiukiem i Mirosławem Chilimoniukiem. Publikacja w formie słownika jest niebywale cenną pozycją dla wielu hajnowian, zawiera zanikającą już gwarę naszych przodków. Spotkanie autorskie odbyło się niczym „pokudiele”. O poszukiwaniach i swojej badawczej pracy mówili autorzy, nie ukrywali radości hajnowianie, składając autorom  gratulacje. Hajnowski malarz i bard Piotr Gagan, lirycznymi balladami przy akompaniamencie gitary,  porwał wszystkich do śpiewu. Nastroju dopełniała degustacja swojskiego chleba, ogórków kiszonych, słoninki i smalczyku, którą ufundowali gościom uroczystości autorzy promowanej książki.

8 maja 2017 r. (poniedziałek)
„Książka moim przyjacielem” – zajęcia literackie połączone z prezentacją książek i czytaniem tekstów literackich dla grup przedszkolnych  - Przedszkole Nr 5.

„Zaproszenie do biblioteki” – adresowane do dzieci i ich rodziców podczas Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę tylko recytuję” w Przedszkolu Samorządowym Nr 3.

9 maja 2017 r. (wtorek)
„Kocham cię książko” – międzyszkolny quiz literacko-muzyczny inspirowany popularnym teleturniejem „Kocham Cię Polsko”. Uczniowie klas III c ze Szkoły Podstawowej Nr 5 i II d ze Szkoły Podstawowej Nr 6 rywalizowali, a przy okazji świetnie się bawili, w naszym quizie sprawdzającym wiedzę o książce i literaturze. Była to niecodzienna forma zajęć edukacyjnych, doskonale sprawdzająca się w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wernisaż wystawy „Ksiądz Mitrat Antoni Dziewiatowski w 100. rocznicę urodzin” w Soborze Św. Trójcy zgromadził księży parafii prawosławnej, media i licznych mieszkańców miasta. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała pani Joanna Kiryluk – prezes Stowarzyszenia Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. O wartościach muzyki cerkiewnej wypowiadał się Ks. Busłowski, a Ks. Marek Jurczuk nawiązał do historii festiwalu i sylwetki ks. Antoniego Dziewiatowskiego. Dyrektor Biblioteki Alla Gryc przedstawiła sylwetkę Ks. Antoniego Dziewiatowskiego i praktykowane przez bibliotekę formy popularyzacji sylwetki tego niezwykłego proboszcza, budowniczego wielu świątyń, który pozostawił po sobie w Hajnówce niezwykłą budowlę - Sobór św. Trójcy.  Z radością i wzruszeniem przyjęliśmy w Bibliotece pana Michała Dziewiatowskiego, wnuka Ks. Antoniego, który przybył do Polski i Hajnówki na festiwal.

10 maja 2017 r. (środa)
Światowy Dzień Książki – doniosłe uroczystości zorganizowane z okazji Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapisały się w historii naszej biblioteki. Trzy hajnowskie bibliotekarki zgłoszone do konkursu otrzymały nominacją na Bibliotekarza Roku Województwa Podlaskiego. Starszy Kustosz mgr Alicja Karczewska – pracownik działu opracowania, administrator lokalny Systemu MAK+, Starszy Kustosz mgr Agnieszka Kazberuk – kierownik Czytelni dla Dorosłych i Czytelni dla Dzieci, Starszy Kustosz mgr Joanna Kisielewicz – kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Wypożyczalni dla Dzieci, moderator Dyskusyjnego Klubu Książki.

„Te co skaczą i kumkają, ochrony się domagają” – blok zajęć edukacyjnych dr Hanny Schmidt - pracownika naukowego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Zrealizowano zajęcia dla trzech grup. Pani Hanna Schmidt w niezwykle profesjonalny sposób, dostosowany do wieku odbiorców, opowiadała o życiu, potrzebach i obyczajach żab. Mówiła o konieczności ich ochrony, w umiejętny sposób podkreślając piękno i istotę ich istnienia w naszym środowisku. Dzieci układały puzzle, odkrywając i poznając różnorodne gatunki płazów. Były zagadki, możliwość zadawania pytań, na które cierpliwie i z uśmiechem odpowiadała dr Hanna Schmidt. Każde zajęcia kończyło zwiedzenie wystawy i oddanie głosu na wybraną pracę konkursową. Bibliotekarze i wolontariusze biblioteczni przygotowali wszystkim uczestnikom warsztatów zakładki do książek – zielone żabki na wstążce z logo naszej Biblioteki.

„Te co skaczą i kumkają, ochrony się domagają” - plebiscyt na najlepszą pracę konkursową.
Uczestnicy zajęć edukacyjnych, uczestnicy wycieczek do biblioteki i zwiedzający wystawę mieszkańcy miasta, brali udział w plebiscycie na najlepszą pracę konkursową. Wystawę zwiedzili i swoje głosy oddali miedzy innymi podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.

11 maja 2017 r. (czwartek)
Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii – Hajnówka 2017.
„Bieży Jerzy z Białowieży i nie wierzy, ze Biblioteka w Hajnówce wiedzę szerzy” pod promującym działalność biblioteki tytułem odbyło się dyktando o tytuł Mistrza Ortografii. Celem dyktanda była edukacja historyczna młodzieży szkolnej. Treść dyktanda przemycała subtelną dawkę historii naszego miasta. W dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 (gimnazjaliści i licealiści),  dyktandem objęci będą uczniowie wszystkich hajnowskich szkół. Komisja konkursowa wyłoni Mistrza Ortografii z każdej szkoły, a ich uhonorowanie szkolnych mistrzów ortografii odbędzie się przy okazji zakończenia roku szkolnego.

„Puszcza Białowieska naszym skarbem” - inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy II a Szkoły Podstawowej Nr 6 w Hajnówce. Program, scenariusz i oprawę artystyczną spektaklu przygotowała mgr Grażyna Pawluczuk koordynator projektu „Z żuberkiem Pompikiem w świecie przyrody”. Stroje dzieci wykonali ich  rodzice według własnych pomysłów, które w połączeniu z  donośną recytacją, dykcją i gestykulacją dzieci skupiały uwagę najmłodszych widzów, uczestników uroczystości. Spektakl w wykonaniu dzieci był doskonałą lekcją przyrody i atrakcyjną formą promocji książki i biblioteki.

 „Kufer książek – czy tu, czy tam - czytaj” – akcja promocji czytelnictwa i biblioteki na oddziałach szpitalnych SP ZOZ. Pod symboliczną nazwą „Kufer Książek” kryją się książki pochodzące z darów czytelników, autorów i wydawców. Gromadzeniem i doborem książek przeznaczonych dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych zajmują się bibliotekarze Wypożyczalni dla Dorosłych. Priorytetowym celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i promocja książek wśród osób hospitalizowanych w SP ZOZ. Książki są opieczętowane dużą pieczęcią z logo biblioteki i hasłem „Czy tu, Czy tam - czytaj”. Na oddziałach szpitalnych są wyznaczone miejsca, a książki może brać każdy, kto chce i kiedy chce, bez obowiązku informacji o wypożyczeniu, jakiejkolwiek rejestracji i obowiązku zwrotu. W ramach Tygodnia Bibliotek książki trafiły na cztery oddziały SP ZOZ: chirurgiczny, położniczy, rehabilitacyjny i zakaźny.

12 maja 2017 r. (piątek)
Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – Spotkanie z lubianą przez dzieci poetką odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Gośćmi spotkania były dzieci z hajnowskich szkół podstawowych. Spotkanie zrealizowano  dzięki uprzejmości Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, uczestniczyli w nim  instruktorzy Książnicy, pani Małgorzata Rokicka - Szymańska i pan Hubert Piętka – koordynatorzy DKK Okręgu Podlaskiego.

Spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek był okazją do wzajemnych życzeń i wymiany doświadczeń bibliotekarzy. Wizytę Przewodniczącej Zarządu Oddziału Podlaskiego i koordynatora DKK Okręgu Podlaskiego przyjęliśmy z radością i honorem. Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska bardzo efektywnie i intensywnie przewodniczy podlaskiemu stowarzyszeniu już kolejną kadencję. Niezwykle zaangażowana, organizuje zjazdy, wycieczki, szkolenia, seminaria, integrując środowisko bibliotekarzy. Przewodnicząca przygotowuje wybory Zarządu Oddziału Podlaskiego, zaplanowane na 16 czerwca b. r. w siedzibie Książnicy Podlaskiej. W przededniu Tygodnia Bibliotek gościem Powiatu Hajnowskiego był prezes Polskiego Związku Bibliotek pan Jan Krajewski, który przybył w sprawie podejmowanej próby łączenia GOK-u z Biblioteką Gminną w Narwi. MBP w Hajnówce w ramach zadań Biblioteki Powiatowej podjęła próbę pomocy Bibliotece Gminnej.

Biblioteka – oczywiście! Prezentacja wydawnictw Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego dla gości z Estonii, partnerskiego miasta Hajnówki. Wymiana doświadczeń w zakresie działalności bibliotek i promocji czytelnictwa z przedstawicielami samorządu Suure-Jaani i miejscowości Vastemõisa, położonej w gminie Suure-Jaani. Pani Merle Rang przedstawiła problemy swojej biblioteki i realizowane przez nich formy prac oświatowych promujących książkę i bibliotekę. Podkreślała spadek zainteresowania książką tradycyjną na rzecz wszechobecnego Internetu.

15 maja 2017 r. (poniedziałek)
Zajęcia literacko – teatralne z wykorzystaniem papierowego Teatrzyku Kamishibai - dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce

Legenda Hajnówki - Środowiskowy Dom Samopomocy
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, w trakcie których przedstawiliśmy im legendę Hajnówki, opowiedzieliśmy najciekawsze fakty z historii miasta i regionu oraz zaprezentowaliśmy sylwetki: naszego patrona dr. Tadeusza Rakowieckiego i hajnowskich malarzy. Drugą część zajęć stanowiła prezentacja książek o Hajnówce, które z zainteresowaniem przeglądali nasi goście, zadając pytania i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i wspomnieniami. Spotkanie zakończyliśmy wspólną grą podsumowującą i sprawdzającą wiedzę zdobytą podczas zajęć.

16 maja 2017 r. (wtorek)
Zajęcia literacko – teatralne z wykorzystaniem papierowego Teatrzyku Kamishibai - dzieci  z niepublicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Promocja książki Sławomira Mojsiuszko „Nie ma powietrza (między nami)”. Sławomir Mojsiuszko – autor, którego niewątpliwie warto poznać. Książka - "Nie ma powietrza (między nami)" jest jego debiutem literackim; jest opowieścią o miłości i wokół miłości. Jak mówi autor - o tym co przed i po. Uwagę zwraca podpis pod tekstem - Hrabia Gagarin. Książka jest dostępna w zbiorach biblioteki, zapraszamy do jej lektury.

Akcje towarzyszące tegorocznemu Tygodniowi Bibliotek:
Majowa amnestia dla  Czytelników – dłużników!!!
Zestawienia bibliograficzne do referatów, prac licencjackich i magisterskich na życzenie czytelnika!!!
Bookcrossing – Przeczytaj książkę i przekaż ją innym!!!

Wszystkim czytelnikom, gościom bibliotecznych spotkań i uroczystości, partnerom wspólnych przedsięwzięć,
składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Dyrektor i zespół pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.
Fot. Chmielińska - Jamroz Marta, Gryc Alla, Kazberuk Agnieszka, Niewiadomska Marzena, Rygorowicz Natalia, Zarembska Elżbieta.

  

 

 

Data ostatniej zmiany: 2017-05-27 22:25:09

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook