Uhonorowanie hajnowskich Bibliotekarzy

Data: 2017-05-30

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce poza podstawową działalnością, jaką jest udostępnianie zasobów bibliotecznych (książek, audiobooków, czasopism bieżących i oprawnych, zbiorów cyfrowych, Kolekcji Regionalnej), Internetu i  informacji, realizuje szereg działań na rzecz lokalnego środowiska w zakresie popularyzacji wiedzy, historii, kultury, sztuki oraz lokalnej historii i sylwetek wybitnych hajnowian.
W ramach upowszechniania czytelnictwa i książki Biblioteka współpracuje z  placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły), jednostkami samorządowymi (HDK, Park Wodny, OSIR, Areszt Śledczy w Hajnówce) i licznymi stowarzyszeniami (UTW, Hajnowskie Koło Niewidomych, Hajnowskie Koło Sybiraków, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Pocztówka, Teatr Wertep, LGD, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska). W Bibliotece mają swoją siedzibę: Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki i Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian.  
Współpraca odzwierciedla się w statystykach zrealizowanych działań bibliotecznych.  Księgozbiór biblioteki liczy 85 tysięcy 738 woluminów, a w ciągu 2016 roku przybyło 3576 egzemplarzy. Ponadto biblioteka posiada 633 czasopisma oprawne, udostępnia 89 tytułów czasopism bieżących, 121 elektronicznych oraz 4230 pozostałych nieelektronicznych, w tym atrakcyjny zbiór starych fotografii ilustrujących historię Hajnówki.
W 2016r. zarejestrowano 3914 czytelników. Bibliotekę odwiedziło 49 782 osób, w tym:  w 32 733 w wypożyczalniach, wypożyczając 79 511 książek. Czytelnie odwiedziło 11 434 osób w tym 5 615 korzystających z Internetu.
Czytelnie zorganizowały 93 uroczystości literackie (spotkania DKK i autorskie, promocje książek, zajęcia literackie i konkursy) z udziałem 928 osób dorosłych i 1511 dzieci i młodzieży.
Odbyły się 153 spotkania edukacyjne (warsztaty, spotkania i zajęcia edukacyjne,  lekcje biblioteczne o książce i bibliotece, o historii Hajnówki, prezentacje sylwetek hajnowian, edukacja grup specjalnej troski, szkolenia komputerowe, wernisaże wystaw) z udziałem 1 119 dzieci i 2 052 osób dorosłych.
Obok małych form wizualnych na okoliczność wydarzeń literackich i świąt państwowych, w Bibliotece zorganizowano 20 wystaw (historycznych, fotograficznych i plastycznych). Wystawę poświęconą patronowi Biblioteki dr. T. Rakowieckiemu eksponowano w Zespole Szkół Nr 3, „Narodowe Czytanie kreską Piotra Gagana” -  także w Urzędzie Miasta Hajnówka.
Wolontariat zapoczątkowany przez „Akcję Bumerang - Pijmy wodę” uczniów ZSZDNJB i ZS nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi „Akcja Bumerang - kurs gotowania” został uwieńczony włączeniem się Biblioteki do „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Biblioteka integruje i sprzyja środowiskom wolontariuszy, działających na rzecz środowiska lokalnego. W roku 2016 byliśmy miejscem spotkań między innymi sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a na przestrzeni roku odbyły się 32 spotkania wolontariuszy,  z udziałem 64 osób młodocianych i 212 dorosłych.
Biblioteka realizowała projekty „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”, „Atywni rodzice angażują okolice” (biblioteczny Klub Młodych Mam), „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” edycja 2015 i 2016, „Zakup nowości wydawniczych ze środków MKIDN” .
Uczestniczyliśmy w ogólnopolskich akcjach  „Żonkil – 73. rocznica powstania w Getcie Warszawskim”, "Pokaż, że pamiętasz”, „Nie bij mnie, kochaj mnie” – Misie przyszły do biblioteki. Byliśmy parterem konferencji „Pozytywna Kobieta – wiedzieć powinna”, questu „Drzewiej w Hajnówce”, gier ulicznych realizowanych przez Zamiejscowy Wydział Politechniki Białostockiej i Nadleśnictwo Hajnówka, a także współorganizatorem Rajdu Rowerowego poświęconego pamięci plut. Bolesława Bierwiaczonka.
Praca wszystkich bibliotekarzy, ich kreatywność, inicjatywy i zaangażowanie  zaowocowały zgłoszeniem Dyrektora MBP w Hajnówce trzech bibliotekarzy do konkursu na „Bibliotekarza roku” organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku. Z wielką radością i dumą przyjęłyśmy wyróżnienia koleżanek w konkursie o tytuł Bibliotekarza Roku Oddziału Podlaskiego: Starszy Kustosz mgr Alicja Karczewska,  Starszy Kustosz mgr Joanna Kisielewicz, Starszy Kustosz mgr Agnieszka Kazberuk.
W imieniu własnym i zespołu pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Czytelników i Uczestników spotkań bibliotecznych składam najserdeczniejsze gratulacje.
Niech hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka- oczywiście!” będzie mottem na kolejne miesiące pracy zawodowej na rzecz lokalnego środowiska.

Alla Gryc

  

Data ostatniej zmiany: 2017-05-29 09:07:28

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook