100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Data: 2017-12-04
100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uczciła Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce uroczystym seminarium z udziałem bibliotekarzy powiatu hajnowskiego oraz bibliotekarzy szkolnych miasta Hajnówka. Działalność Białostockiego Oddziału SBP przedstawiła Pani Marta Kozłowska – Sekretarz białostockiego oddziału SBP. Wiodącym celem seminarium był jednak rozwój kompetencji bibliotekarzy w formie szkolenia „Wpływ osobowości i emocji na jakość relacji międzyludzkich w bibliotece”.   
Dr Małgorzata Iwanowicz przedstawiła definicję inteligencji emocjonalnej wg. teorii Goodmana, której przejawem między innymi są zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, umiejętność budowania relacji z ludźmi i samokontrola. Prowadząca podkreślała, jak ważna jest nasza motywacja, empatia, samoświadomość i umiejętności społeczne. Inteligencja emocjonalna jest naszym moralnym kompasem.
Osobowość, to charakterystyczny sposób myślenia, odczuwania i zachowywania się. Osobowość obejmuje nastroje, postawy i opinie, a jest najbardziej wyrażona w interakcjach między ludźmi. To także mentalność, myśli, zasady, poglądy, przekonania i postawy.
Inteligencję emocjonalną stanowi zdolności samokontroli w sytuacjach trudnych, umiejętność rozpoznawania emocji i uczuć, zdolność do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odporność na stres i umiejętność radzenia ze stresem. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz także od sposobu kierowania własnymi emocjami.
Kompetencje zawodowe stanowią  zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności oraz zasoby osobiste. Kompetencje społeczne wynikają z predyspozycji i relacji z otoczeniem. Składnikiem i zewnętrznym sygnałem inteligencji emocjonalnej, która stanowi naszą osobistą kompetencję jest emocjonalność. Inteligencję stanowi ogół zdolności intelektualnych, potocznie jest wiązana z myśleniem logicznym, ale w zasadzie obejmuje nasze zdolności.
Poznaliśmy siedem typów inteligencji wg Howarda Gardnera. Inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna. Każdy z nas ma wszystkie typy, różnie rozwinięte. One tworzą nasz profil osobisty, wszystkie są tak samo ważne. Każdy typ inteligencji wiąże się z inną formą aktywności. Czytanie jest świetną formą aktywności i rozwoju. Inteligencję można aktywować lub dezaktywować.
Dr Małgorzata Iwanowicz precyzyjnie przedstawiła inteligencje wielorakie: logiczno-matematyczne, przestrzenne, cielesno-kinestatyczne, muzyczne, językowe i personalne, oraz społeczne i emocjonalne. Personalne to interpersonalne (kontakty z ludźmi) i intropersonalne (kontakty z samym sobą).
W pracy zawodowej inteligencje są bardzo ważne, zaś szczególnie niedobory w zakresie inteligencji wielorakich niosą ze sobą różne konsekwencje. Niedobór logiczno-matematycznej powoduje chaos, problemy z logicznym wyjaśnianiem spraw, porządkowaniem danych, w odczytywaniu instrukcji, dociekliwość w rozwiązywaniu problemów, brak trafnych pytań, brak skupienia przy słuchaniu lub słuchanie bez zrozumienia. Powoduje małą zaradność i samodzielność oraz niewłaściwe reakcje.
Znaczenie inteligencji emocjonalnej wynika z powiązań między uczuciami, charakterem i instynktem moralnym. W każdym z nas jest dobro i zło. Inteligencja emocjonalna pozwala rozwijać zdolności ich rozbudowywania i hamowania. Pozwala tez odczytywać uczucia innych, budować relacje i wzmacniać więzi społeczne.
Osoba o wysokim ilorazie inteligencji emocjonalnej aktywnie słucha, panuje nad emocjami, nie jest impulsywna, nie przekraczanie granic, nie krytykuje, nie obraża się, nie etykietuje, dobrze ocenia siebie, jest ambitna, rozumie ludzi, ma wysoki wskaźnik zadowolenia i dużą empatię. Motywuje siebie i innych. Pozytywnie wpływa na ludzi. Łatwo się mobilizuje i mobilizuje innych. Osoba o niskim ilorazie inteligencji emocjonalnej agresją podnosi poczucie własnej wartości.
Szkolenie było niezwykle interesujące, pozwoliło bibliotekarkom baczniej przyjrzeć się sobie, swoim współpracownikom a także czytelnikom. Liczymy, że zdobyta wiedza przełoży się na jakość relacji nie tylko zawodowych, ale rodzinnych i społecznych.
Dziękujemy dr Małgorzacie Iwanowicz, która po raz kolejny zechciała się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z bibliotekarzami powiatu hajnowskiego. Byłyśmy pod ogromnym wrażeniem jej profesjonalizmu i trenerskich kompetencji.
Alla Gryc
Fot. Marzena Niewiadomska
   

Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 14:42:48

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook