Obchody Stulecia Niepodległości

Data: 2018-02-20

PROGRAM NA OBCHODY STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM.DR. TADEUSZA RAKOWIECKIEGO W HAJNÓWCE
1. 1918 czytelnik uhonorowany dyplomem i nagrodą książkową.
2. „Hajnówka w stuleciu niepodległości”  - wystawy książek ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej ilustrujących historię miasta 1918-2018.
Termin: marzec – listopad 2018 r.

3. „Czytelnicy roku” – konkurs na najbardziej aktywnych czytelników w roku 2018.
Termin: styczeń – grudzień 2018 r

4. "Niepodległa 1918-2018" - cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich popularyzujących sylwetki wybitnych hajnowian i wiedzę o historii miasta,
Termin: styczeń – grudzień 2018 r.

5. Cykl spotkań autorskich połączonych z promocjami książek adresowanych do różnych grup wiekowych.
Termin: styczeń – grudzień 2018 r.

6. Cykl wykładów naukowych połączonych z prezentacjami multimedialnymi adresowanych do różnych grup wiekowych.
Termin: styczeń – grudzień 2018 r.

7. „Losy dzieci Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939 -1956”. Wykład połączony z projekcją filmu archiwalnego ze zbiorów IPN
Termin: 19.01. 2018 r.

8. „Deportacje ludności z ziemi podlaskiej na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939-1956. Prezentacja Listów z Kazachstanu odtwarzanych w formie cyfrowej dla osób słabowidzących i niewidomych”.
Termin: 8.02. 2018 r.

9. Spotkanie regionalne: O życiu codziennym mieszkańców wsi podlaskiej w okresie międzywojennym, na podstawie promowanej książki „Miód”.
Termin: 23.02.2018 r.

10. Architektura Hajnówki” - wystawa książek i historycznych fotografii ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.
Termin: marzec- kwiecień 2018 r.

11. Konkurs literacki „Niepodległa”
Kategorie: Legenda o Hajnówce, Wiersz o Hajnówce, Wspomnienia babci lub dziadka,
Zapiski z pamiętnika, Opis wyjątkowego zdarzenia, List – zaproszenie do Hajnówki.
Termin: marzec – listopad 2018 r.

12. Między przedszkolny przegląd pieśni i wierszy patriotycznych we współpracy z Przedszkolem Nr 2 w Hajnówce.
Termin: marzec – listopad 2018 r.

13. "Niepodległa 1918-2018" - prezentacja sylwetek i wydarzeń historycznych na bazie zasobów bibliotecznych - wykładowcy, historycy (Archiwum Państwowe, Uniwersytet Białostocki, IPN) Termin: marzec – listopad 2018 r.
14. „Tydzień książki regionalnej” - czytanie wielopokoleniowe tekstów o historii Hajnówki z udziałem znanych hajnowian.
Terminy: 3.03.2018 r., 6.03.2018 r., 7.03.2018 r., 8.03.2018 r.

15. „Kartka z kalendarza” - Pamięci Witolda Tatarczyka (1928-2008) kronikarza, autora książek i kolekcjonera fotografii ilustrujących historię miasta i powiatu hajnowskiego. Prezentacja dorobku wydawniczego i kolekcji fotografii.
Termin: 16.03.2018 r.

16. „Turniej Wiedzy o  Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta” lekcje biblioteczne, warsztaty, konsultacje zbiorowe i indywidualne dla uczestników turnieju.
Termin: 3.04 – 7.05.2018

17. "Kartka z kalendarza” - Pamięci arcybiskupa Mirona Chodakowskiego który zginął wraz z parą prezydencką w katastrofie lotniczej.
Termin: kwiecień 2018 r.

18. „Pracownia Niepodległej: Warsztaty wykonania kokard narodowych”
Termin: 23.04 – 2.05.2018 r.

19. „O historii bibliotek w Hajnówce” - wystawa książek, dokumentów i fotografii ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.
Termin: maj - czerwiec 2018 r.

20. „Tydzień Bibliotek” – cykl uroczystości bibliotecznych promujących czytanie, książkę i bibliotekę z podkreśleniem Stulecia Niepodległości Polski adresowanych do różnych grup wiekowych.
Termin: 8 – 15.05.2018 r.

21. „Kartka z kalendarza”  Pamięci Pelagii Rakowieckiej organizatorki biblioteki publicznej w Hajnówce.
Termin: 9.05.2018 r.

22. Wydanie gazetki okolicznościowej pt. „Niepodległa” 
Termin: maj 2018 r.

23. „Turniej Wiedzy o  Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta” –  test pisemny w szkołach 
Termin: 8.05.2018 r.

24. Promocja wydawnictwa Władysława Zina „ Hajnowskie wspomnienia…”
Termin: maj  2018 r.

25. „Turniej Wiedzy o  Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta” –  podsumowanie etapu szkolnego, ogłoszenie wyników.
Termin: 12.05.2018 r.

26. Promocja wydawnictwa  „Bolesław Sulima -  autobiografia”.
Termin: czerwiec 2018 r.

27. Wspólne czytanie utworów powiązanych z odzyskaniem niepodległości.
Termin: wrzesień – listopad 2018 r.          

28. „Kartka z kalendarza”   - Pamięci lekarza Kazimierza Ptaszyńskiego (1908-1943) – prezentacja sylwetki i jakże trudnego i dramatycznego okresu jego pracy zawodowej dla której oddał swoje  życie i osób mu najbliższych i najdroższych
Termin: 14.09.2018 r.

29. Rajd Rowerowy im. Bolesława Bierwiaczonka 
Termin: 16.09.2018 r.

30. „Nauczycielki tajnego nauczania – więźniarki obozów koncentracyjnych”. Wieczór poświęcony pamięci kobiet zapisanych w historii miasta Hajnówka.
Termin: 05.10.2018 r.

31. „Kartka z kalendarza” - Mieszkańcy ulicy Lipowej, potomkowie osoczników królewskich w stulecie niepodległości. Spotkanie integracyjne z prezentacją kolekcji fotografii rodzinnych ilustrujących historię mieszkańców Hajnówki.
Termin: 12.10.2018 r.

32. „Życie społeczno – kulturalne Hajnówki w okresie międzywojennym” - wystawa książek i historycznych fotografii ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.
Termin: październik - grudzień 2018 r.

33. „Turniej Wiedzy o  Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta”  - eliminacje miejskie
Termin: 22.10.2018 r.

34. Promocja wydawnictwa  „Hajnówka w fotografii z kolekcji Witolda Tatarczyka”.
Termin: 26.10.2018 r.

35. Pracownia Niepodległej – warsztaty wykonywania kokard narodowych
Termin: 3-10.11.2018

36. Promocja wydawnictwa  „Hajnówka w starej  fotografii”.
Termin: listopad 2018 r.

37. „Turniej Wiedzy o  Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta”  - ogłoszenie wyników, uhonorowanie uczestników.
Termin: listopad 2018 r.

38. Promocja wydawnictwa  „Złota Księga Hajnówki”.
Termin: 6.12.2018
 


Data ostatniej zmiany: 2018-02-19 08:59:00

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook