Wieczór poświęcony pamięci Witolda Tatarczyka

Data: 2018-03-28

W ramach obchodów Stulecia Niepodległości Polski, 16 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego odbył się wieczór poświęcony pamięci Witolda Tatarczyka – hajnowskiego kronikarza, publicysty, autora książek i kolekcjonera fotografii ilustrujących historię miasta i powiatu.
Witold Tatarczyk żył w latach 1928-2008. Z Hajnówką na stałe związał się  w 1952 roku. W latach 1953-1985 pracował w Zespole Szkół Zawodowych im. Tadeusza Kościuszki. Był nauczycielem historii,  propedeutyki, wychowania obywatelskiego i wychowania obronnego, prowadził  też lekcje geografii i higieny.  Zaangażował się w życie społeczno-polityczne, pracował w powiatowym komitecie PZPR (1966-1970), był założycielem, aktywnym członkiem i działaczem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Hajnowskiej (1969), przekształconym w Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki (1977). Równolegle pogłębiał wiedzę historyczną, przeprowadzał wywiady, gromadził dokumenty, fotografie ilustrujące historię miasta, które często publikował na łamach lokalnych czasopism. Jako przewodnik PTTK przekazywał wiedzę turystom, jako nauczyciel historii - młodzieży szkolnej, jako wykładowca - uczestnikom wykładów i spotkań autorskich, jako autor - czytelnikom książek poszukujących informacji o Hajnówce. Książki Witolda Tatarczyka zawierają niezwykle cenne informacje, fakty, nazwiska oraz daty, stanowią punkt wyjścia i podstawę prac naukowych studentów, sympatyków i badaczy historii miasta.
Witold Tatarczyk jest autorem wydawnictw: Hajnówka (1983), Kpr. Bolesław Bierwiaczonek (1985), Dzieje Hajnówki do 1944 (1990), Leczenie przyrodnicze dolegliwości wieku starczego (1991), Żołnierska dola (1991), Puszcza Białowieska w literaturze pięknej (1991), Mały poradnik działkowca (1992), Rośliny lecznicze Puszczy Białowieskiej (1995), Powstanie styczniowe na Białostocczyźnie (1996), Bezsenność - leczenie przyrodnicze (1997), W mojej krainie  – wiersze (1998), Stracone dziedzictwo (1998), Opowieść historyczna o Podlasiu, cz. 1 – 2 (1999), Dzieje Hajnówki do 1944 (2000), Dzieje Hajnówki 1944–2000  (2001).
Zorganizowany w Bibliotece wieczór pamięci był próbą podsumowania dorobku wydawniczego Witolda Tatarczyka, przedstawienia jego licznych pasji, prezentacji maszynopisów autorskich i kolekcji fotografii. Prezentowane publiczności zdjęcia, uzupełniane wspomnieniami Pani Marii Mierzwińskiej i uczestników uroczystości wywoływały wiele emocji i wzruszeń. Rozpoznawano miejsca, sylwetki i wydarzenia.
Kolekcja została przekazana do biblioteki przez rodzinę Witolda Tatarczyka. Przekazanie potwierdzono pisemnym protokołem,  który zawiera szczegółowo opisane maszynopisy (24) i rejestruje liczbę  przekazanych luzem fotografii (211) i fotografii wklejonych w maszynopisach (1537).
Kolekcja Witolda Tatarczyka chroniona prawami autorskimi jest udostępniana wyłącznie na miejscu w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy rodzinie Witolda Tatarczyka za przekazany dorobek twórczy, zwłaszcza małżonce, Pani Marii Mierzwińskiej, wieloletniej przewodniczącej Koła Przyjaciół Biblioteki w Hajnówce.
Alla Gryc
Fot. E. Zarembska
 

Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 21:34:27

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook