„Rola zmian klimatu i działalność człowieka w kształtowaniu się szaty leśnej Puszczy Białowieskiej – historia teraźniejszość, przyszłość”

Data: 2018-04-18

18 kwietnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.dr. Tadeusza Rakowieckiego odbył się wykład prof. dr hab. Małgorzaty Latałowej z Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem wykładu była „Rola zmian klimatu i działalność człowieka w kształtowaniu się szaty leśnej Puszczy Białowieskiej – historia teraźniejszość, przyszłość”.
Licznie przybyli uczestnicy mieli możliwość zapoznać się czym jest paleoekologia, czyli badanie procesów przyrodniczych w długich skalach czasowych. Jedną z metod badawczych powstawania lasów jest analiza pyłkowa, która pozwoliła określić jak kształtowało się zadrzewienie Puszczy Białowieskiej na przestrzeni wieków. Obecny skład ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej jest wynikiem prawie 12 tysięcy lat ewolucji szaty roślinnej. Mieszane lasy liściaste z przewagą grabu sięgają prawie 4 tysięcy lat wstecz. Ekspansja świerka nastąpiła 1500 lat temu, niestety coraz wyższe temperatury okresu zimowego oraz susze są dla niego nie korzystne, jeśli te tendencje będą się utrzymywały, zostanie on zastąpiony przez inne gatunki drzew.
Prelegentka podkreśliła, że ponad 600 letnia tradycja celowej ochrony Puszczy Białowieskiej zaowocowała stosunkowo niewielkim przekształceniem tego kompleksu leśnego, w porównaniu z innymi obszarami.
Wykład wzbudził wiele emocji i zapytań. Uczestnicy długo dyskutowali o tym co dobre dla Puszczy Białowieskiej.
Tekst i fot. Elżbieta Zarembska

 

Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 21:33:00

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook