Przywracanie pamięci o teatrze

Data: 2011-11-18

18 listopada 2011 roku w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszkańcy Hajnówki mieli okazję zapoznać się z ważnym elementem życia kulturalnego miasta – historią teatru amatorskiego w Hajnówce. Podejmowano już próby popularyzacji tego tematu: w 1998 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wieczór poświęcony historii teatru amatorskiego z udziałem aktorów tegoż teatru: Bronisławy Ewertowskiej, Edwarda Ponieckiego, Jana Zina i Władysława Zina. W 1998 roku w Gazecie Hajnowskiej opublikowano artykuł Alli Gryc o historii teatru amatorskiego w Hajnówce, kolejny artykuł ukazał się w 2010 roku. Temat teatru zaakcentowano w wydawnictwie Hajnówka w starej fotografii, o teatrze pisał w Hajnowskich wspomnieniach Władysław Zin.

Uczniowie kl. III Technikum Zespołu Szkół Zawodowych: Kamil Jarmoc, Mariusz Koledo i Marcin Stocki pod kierunkiem mgr Joanny Sapieżyńskiej, nauczycielki historii, przygotowali prezentację multimedialną „Imieniny pana dyrektora”…  czyli rzecz o teatrze amatorskim w Hajnówce; nad stroną techniczną czuwał nauczyciel informatyki mgr Romuald Kacprzak. Uczniowie poszukiwali źródeł historycznych, czytali książki, artykuły prasowe, przeprowadzali wywiady, a efekty ich pracy można było ocenić podczas spotkania. Do prezentacji wykorzystano fotografie archiwalne ze zbiorów kolekcji regionalnej biblioteki miejskiej. O powstaniu i działalności teatrów p.p. Siekierzyńskich i Tadeusza Bołoza oraz ich kontynuatorów opowiadali naprzemiennie E. Poniecki i W. Zin, a jednocześnie na ekranie przewijały się zdjęcia aktorów wystawianych sztuk.

W czasie dyskusji po prezentacji Stanisław Kostera, naczelnik Urzędu Miasta  w latach 70. przypomniał o amatorskiej grupie teatralnej działającej wówczas przy Domu Nauczyciela, której animatorem był Wiktor Kabac. Obecny na spotkaniu Wiktor Kabac powiedział, że zespół wystawiał sztuki o tematyce zaangażowanej społecznie: o obozach koncentracyjnych, zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę i dzięki temu m.in. zdobywał pierwsze miejsca na wojewódzkich przeglądach teatralnych zespołów amatorskich.          

 

Data ostatniej zmiany: 2013-07-26 13:36:54

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook