Kreatywny bibliotekarz - szkolenie bibliotekarzy

Data: 2019-03-14

14 marca 2019 r. w Czytelni dla Dorosłych miało miejsce szkolenie bibliotekarzy „Kreatywny bibliotekarz”. Organizatorami spotkania byli: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku, przy wsparciu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.   
Szkolenie skierowane było do bibliotekarzy miejskich i gminnych z powiatu hajnowskiego oraz bibliotekarzy szkolnych z hajnowskich placówek.
Dyrektor MBP - Alla Gryc, po przywitaniu gości zreferowała prezentację pt. „Działanie, a nie tylko gadanie, czyli słów kilka o wybranych przedsięwzięciach SBP  Oddziału Białostockiego” przygotowaną przez Małgorzatę Rokicką i Martę Kozłowską.
W swoim wystąpieniu, „Zadania biblioteki powiatowej”, Dyrektor MBP zobrazowała działalność bibliotek publicznych powiatu hajnowskiego w 2018 roku, opracowaną na podstawie rocznych sprawozdań GUS  i analiz opisowych przygotowanych przez biblioteki gminne powiatu hajnowskiego. Przedstawiła stan księgozbioru, liczbę odwiedzin i wypożyczeń w poszczególnych palcówkach i ich działach. Było to przyczynkiem do dyskusji na temat sytuacji książki i stanie współczesnego czytelnictwa.
Barbara Frankowska – starszy bibliotekarz MBP, przedstawiła prezentację pt. „Klub Młodych Mam formą promocji książki i biblioteki”. Miała ona na celu ukazanie nowatorskich sposobów pracy w bibliotece, zawrócenie uwagi na możliwości dotarcia do nowych grup odbiorców, jakimi są młode mamy i ich małe dzieci. Omówiono dotychczasową działalność klubu, możliwości pozyskiwania środków finansowych, pomysły na spotkania z lokalnymi specjalistami i przedsiębiorcami.
Joanna Kisielewicz – starszy kustosz MBP, zreferowała zebranym jak wygląda „Współpraca biblioteki z lokalnym środowiskiem” na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Podkreśliła ważną rolą biblioteki jako instytucji organizującej i integrującej lokalną społeczność, w zależności od potrzeb środowiska i różnorodności ośrodków, biblioteka może realizować inne zadania, np. placówki wsparcia dla organizacji pozarządowych, hobbystów czy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Agnieszka Kazberuk – starszy kustosz MBP, wprowadziła bibliotekarzy w główny temat szkolenia poprzez prezentację pt. „Kreatywność bibliotekarzy w różnorodności form promocji książki i biblioteki”. Na przykładzie innowacyjnej działalności kulturalno-oświatowej przytoczyła akcje, które w nieszablonowy sposób mogą przyciągnąć użytkownika do biblioteki, m.in. pomysły na nieoczywiste wystawy książkowe, obchodzenie świąt nietypowych, umożliwienie różnym grupom społecznym spotkań w przestrzeni bibliotecznej.
Ostatnim, ale najbardziej wyczekanym prelegentem spotkania była Jowita Trzaska, trenerka rozwoju osobistego, certyfikowany i akredytowany coach. W czasie warsztatu „Kreatywne rozwiązywanie problemów - omówienie kilku technik myślenia” uczestniczki miały możliwość poznania: metody kapeluszy myślowych Edwarda de Bono, metody Walta Disneya i metody kolorowych karteczek. Bibliotekarki musiały wyjść ze swoich ról i spróbować swoich sił w nowych sytuacjach, co nie zawsze było łatwym, ale na pewno ciekawym doświadczeniem.
W czasie spotkania uczestniczki mogły zakupić książkę z autografem autorki pt. „Bosko nieidealna” do księgozbiorów prywatnych, jak i do zbiorów bibliotecznych.
W przerwie, przy filiżance kawy, nastąpiła wymiana doświadczeń uczestników.
Szkoleniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „Krzyż", eksponowana w Małej Galerii MBP, prezentująca twórczość artystyczną hajnowskich fotografów - Grzegorza Pietraszka i Jerzego Wójcika.
Mamy nadzieję, że przedstawione prezentacje staną się inspiracją i będą służyć pomocą zebranym bibliotekarkom, w dalszej pracy zawodowej.
Barbara Frankowska

  

Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 13:25:11

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook