Wieczór poświęcony pamięci Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w 79. rocznicę drugiej deportacji

Data: 2019-04-11

W czwartkowy wieczór w Czytelni dla Dorosłych odbyła się uroczystość upamiętniająca drugą deportację Polaków na Syberię i do Kazachstanu zorganizowaną w nocy z12 na 13 kwietnia 1940 r. Z tej okazji gościliśmy delegację pracowników Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
Jako pierwszy wystąpił prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor MPS, prezentując film ukazujący dwuletnią działalność placówki. Omówił etapy i postępy budowy nowego gmachu muzeum, który w założeniach ma w nowoczesny sposób przekazywać pamięć tragicznych wydarzeń. Wyraził on nadzieję, że za półtora roku spotkamy się wszyscy w gotowym budynku  muzeum.
W dalszej części spotkania wystąpił dr Marcin Zwolski z wykładem pt. „Deportacje 1940 -1941”. Omówił tło historyczne które stało się ramą wysiedlenia, przyczyny i cele, które kierowały okupantami przy organizacji wywózek. Opisał szczegółowo grupę ludności dotkniętej deportacją i podał szacunkowe dane.  
Temat spotkania był okazją do zaprezentowania albumu „Sybir ołówkiem  Aliny Maliszewskiej”, wydanego przez Muzeum Pamięci Sybiru. Zawiera on rysunki wizualizujące przeżycia autorki, a także innych Sybiraków towarzyszących jej w tejże gehennie. Alina Maliszewska - autorka grafik, pochodząca z Bielska Podlaskiego, w sposób szczególny dała wyraz tragicznym doświadczeniom XX wieku, które dotknęły również wielu mieszkańców Hajnówki i okolicznych puszczańskich wsi. Książkę, jak i inne wydawnictwa muzeum, można było nabyć w trakcie spotkania.  
W spotkaniu udział wzięły osoby należące do Koła Terenowego Związku Sybiraków w Hajnówce. Snute przez nich opowieści dopełniły fakty przytoczone przez przybyłych historyków. Piekło deportacji wspominały m.in. Irena Kostera - prezes zarządu koła i prof. Janina Grochowska, które jako dzieci były świadkami i uczestnikami tych wydarzeń.
Przypominamy, że w zbiorach biblioteki znajdują się wydawnictwa: „Wspomnienia deportowanych z ziemi podlaskiej na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939 – 1956” i „Od puszczy do tajgi. Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRR 10 II 1940 roku”. Zapraszamy do lektury.
Barbara Frankowska

 

Data ostatniej zmiany: 2019-03-28 12:24:06

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook