Spotkanie autorskie i promocja książki

Data: 2016-02-05

5 lutego w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie autorskie i promocja najnowszej książki Ryszarda Patera Miasto na skraju Puszczy Białowieskiej. Jest to kolejna publikacja hajnowianina poświęcona tematyce lokalnej. Promocja była okazją do zaproszenia do biblioteki sympatyków i pasjonatów historii naszej miejscowości i regionu.

W czasie spotkania autor przybliżył licznie przybyłej publiczności treść swojej  książki, omówił dokumentację zdjęciową, która się w niej znalazła. Jak się okazało, publikacja stanowi zbiór artykułów Ryszarda Patera, które zamieszczał na portalu www.hajnowka.pl. w latach 2014 - 2015. Są one uzupełnieniem „Encyklopedii Hajnówki”, którą wydał dwa lata wcześniej. Rozdziały książki zawierają między innymi informacje o pochodzeniu nazwy „Hajnówka”, rzece Skrobosławka, nadleśnictwie w rejonie miasta, historycznych dworcach kolejowych, herbach, transporcie leśnym, historii policji, Zespole Pieśni i Tańca ZSDD, Harcerskiej IV Drużynie Wodnej im. Władysława IV przy ZSZ, Społecznym Ognisku Muzycznym, historii powiatu hajnowskiego. Autor wyruszył śladami powstańców styczniowych walczących w Puszczy Białowieskiej, opisał też wypadek kolejowy, który miał miejsce w 1959 r., a nawet rozwiązał tajemnicę obrazu Tadeusza Bołoza. W swojej najnowszej książce przywołał również wspomnienia deportowanych w 1940 r. z Puszczy Białowieskiej, powrócił też do wydarzeń roku 1920 i początków II wojny światowej w Hajnówce.

Wszystkie poruszone tematy wzbudziły w zebranych wiele emocji i wspomnień.  Wielkim zaskoczeniem była informacja o chrześniaku Ignacego Mościckiego, Ignacym Ambrożku - hajnowskim fryzjerze. Do chwili obecnej zagadką było, w jaki sposób został on synem chrzestnym ówczesnej głowy państwa. Wyjaśnienie znajdujemy we fragmencie książki Ryszarda Patera: W 1926 roku Prezydent II RP Ignacy Mościcki wydał dekret mający wspierać prorodzinną politykę. Prezydent zobowiązał się, że każdy siódmy chłopak w rodzinie zostanie wpisany jako jego chrześniak. Każdy z chrześniaków miał zagwarantowane dekretem przywileje. Chrześniacy prezydenta dostawali od państwa książeczkę oszczędnościową, a na niej 50 zł (równowartość połowy ówczesnej pensji nauczycielskiej) na 6 proc. Mieli przywilej bezpłatnej nauki w kraju i za granicą, także na studiach wyższych, stypendium, bezpłatne przejazdy i opiekę zdrowotną. Ulgi na komunikację miało też rodzeństwo chrześniaka. Kandydatów na chrześniaków szukali urzędnicy prezydenckiej kancelarii i lokalne władze. Przede wszystkim to jednak rodzice musieli zgłosić, że mają siódmego syna. (…) Nim przyszło z Warszawy potwierdzenie, rodzina była dokładnie prześwietlona przez proboszcza i miejscowe władze. Tylko nieliczni byli chrzczeni osobiście przez prezydenta.

Promocja Miasta na skraju Puszczy Białowieskiej była doskonałą okazją do przypomnienia wcześniejszych publikacji autora i omówienia ich drogi wydawniczej. Okazało się, że autor wydaje z własnych środków, co naturalnie wpłynęło na niski nakład jego dotychczasowych książek. Ta najnowsza rozeszła się w niewielkim nakładzie jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, sprawdziło się tutaj powiedzenie, że kto pierwszy, ten lepszy. Hajnowianie obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że wszystkie książki i publikacje Ryszarda Patera powinny doczekać się wznowień w większym nakładzie, aby mogło je poznać szersze audytorium. Wyrazili też nadzieję, że nie jest to ostatnia książka autora Miasta na skraju Puszczy Białowieskiej.

W związku z dużym zainteresowaniem publikacjami Ryszarda Patera, Miasto na skraju Puszczy Białowieskiej (30 zł) i Encyklopedia Hajnówki (50 zł), informujemy, że istnieje możliwość ich dodruku, jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Potencjalnych nabywców prosimy o kontakt z  Czytelnią dla Dorosłych.

Przypominamy, że wszystkie książki Ryszarda Patera są dostępne w naszej bibliotece w Czytelni dla Dorosłych.

W sprzedaży posiadamy :

•         70 lat Klubu Sportowego Puszcza (25 zł)

•         Historia Półmaratonu Hajnowskiego (25 zł)

•         Druga liga siatkówki w Hajnówce (6 zł)

 

Barbara Frankowska

  

 

Data ostatniej zmiany: 2016-01-29 10:19:47

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook