Promocja książki Joanny Sapieżyńskiej
„Witowo – obraz minionego wieku”

Data: 2013-01-18

Dnia 18 stycznia br. w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbyła się promocja książki Joanny Sapieżyńskiej „Witowo – obraz minionego wieku”. Książka została wydana w ramach projektu "Obraz mieszkańców powiatu hajnowskiego i wsi Witowo w starym dokumencie i fotografii", realizowanego przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.

Wydawnictwo, powinno być powodem dumy autorki oraz szczęśliwych posiadaczy książki i wszystkich mieszkańców Witowa. Twarda okładka, w kolorach brązu, prezentująca kontury wsi Witowo, przedstawia elementy tradycyjnego zdobienia domów, zaś na odwrocie zarys tutejszej zagrody wiejskiej. Książka liczy ponad 250 stron. „…jest rzadką, tak profesjonalnie przygotowaną publikacją na temat miejsca, regionu i „Małej Ojczyzny”. Jej autorką jest Joanna Sapieżyńska, historyk z wykształcenia, regionalista i niestrudzony pedagog, ale równocześnie mieszkanka wsi, o której pisze. Autorka podjęła się żmudnej, wielomiesięcznej pracy, aby mieszkańcom Witowa przybliżyć dzieje ich miejscowości...”pisze we wstępie dr Mirosław Stepaniuk Przewodniczący Stowarzyszenia Dziedzictwa Podlasia.

Joanna Sapieżyńska, wprowadza do historii w pierwszym rozdziale Witowo - zarys dziejów słowami „…Wielki Książę Litewski Witold, znany ze swych zamiłowań do łowów, uważany jest za założyciela wsi Witułtowo. Rozdział zmyka nostalgia „…Dzisiaj Witowo jest miejscem, w którym czas płynie powoli. Jest tu spokój i cisza, przerywana jedynie śpiewem ptaków. Zmienił się wygląd wsi oraz otaczający ją krajobraz, ale nadal jest to miejsce pełne uroku. Taka jest właśnie moja Mała Ojczyzna”.

Kolejne rozdziały: W Guberni Grodzieńskiej Cesarstwa Rosyjskiego, II Rzeczpospolita, II Wojna Światowa, Czasy powojenne, zawierają ponad 600, ułożonych chronologicznie, szczegółowo opisanych fotografii. Miło nam było zauważyć, że w kolejnym rozdziale Lista ofiarodawców zdjęć i konsultantów opisów jest też Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. Książkę zamyka informacja o wydawcy, Stowarzyszeniu Dziedzictwa Podlasia.

W czasie promocji Joanna Sapieżyńska przekazała ogrom wiedzy historycznej przedstawiając prezentację multimedialną: Witowo – nieznane karty historii. Uczestnicy poznali także ogólną historię polskich wsi począwszy od średniowiecza i przebieg osadnictwa wsi w regionie Puszczy Białowieskiej. Analiza faktów historycznych wzbogacona była dokumentami, ilustracjami, mapami i fotografiami zebranymi w trakcie badań historycznych prowadzonych przez prelegentkę.

Zebranych najbardziej zdumiewały ówczesne podatki, powinności chłopów, tzw. pańszczyzna, co niżej za pozwoleniem autorki, Joanny Sapieżyńskiej cytuję:

„Czynsz: od włóki gruntu dobrego - 21 gr., od włóki średniego gruntu 12g oraz 2 beczki owsa lub od beczki 10 gr. ( 5 gr. za owies + 5 gr. za dowóz),wóz siana albo 5 gr. ( 3 gr. za siano+2 gr. za odwóz); od włoki gruntu podłego - 8 gr. i 1 beczka owsa, wóz siana, od bardzo podłego ( bagnistego, piaszczystego) 6 gr. Danina: każda włóka gęś lub 1,5 gr. 2 kury lub 16 denarów, 20 jaj lub 4 denary, 2 gr. za niewód. Stacja: 2,5 gr. lub z każdych 30 włók jałówka, 2 barany, z każdej włóki po kurze i 10 jaj. Robocizna: 2 dni od włóki tygodniowo. Nie obarczeni robocizną : 30 gr. za osadę, 12 gr. za tłoki, 1 beczka żyta lub 10 gr. za gwałty. Tłoka i gwałty

Podwody: z 3-4 włók 1 podwoda. Młynowe, wyróbne, osadne. Stróża dworu lub folwarku”

Duże emocje wzbudziła prezentacja Hajnówka i Witowo – wspólna historia i fotografie, wielu rozpoznawało na fotografiach siebie, swoich bliskich i znajomych, odżyły wspomnienia.

Promocji książki towarzyszyła wystawa fotografii powstała w ramach projektu „Obraz mieszkańców powiatu hajnowskiego i wsi Witowo w starym dokumencie i fotografii”.

Książkę można nabyć w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w cenie 60 zł.

Promocja książki i przedstawione prezentacje multimedialne były klasycznym przykładem wykorzystania cyfryzacji dla utrwalania i upowszechniania lokalnej historii. Druga część spotkania była zatem prezentacją projektu „Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ośrodkiem edukacji komputerowej dla hajnowian w wieku 50+ w ogólnopolskim programie Polska Cyfrowa Równych Szans”. Projekt jest adresowany do hajnowian w wieku 45+., a jego celem jest edukacja cyfrowa mieszkańców Hajnówki. W ramach projektu w bibliotece odbywają się spotkania na których można się nauczyć podstaw obsługi komputera, możliwości wyszukiwania porad i informacji w Internecie, realizowania zakupów, usług bankowych, korespondencji elektronicznej itp.


Barbara Frankowska, Alla Gryc Fot. Barbara Frankowska

 

Data ostatniej zmiany: 2013-07-23 17:11:24

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook