Promocja książki Doroty Michaluk „Białoruska Republika Ludowa 1918 – 1920. U podstaw białoruskiej państwowości”

Data: 2013-05-10

W ramach Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce 10 maja odbyło się kolejne spotkanie. Gościem Biblioteki była pani dr hab. Dorota Michaluk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dr hab. Dorota Michaluk  jest adiunktem w Katedrze Europy Wschodniej. Zajmuje się badaniami nad przemianami politycznymi, kulturalnymi, narodowościowymi i społecznymi w Europie Wschodniej. Jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia i Jesus College w University of Oxford.

Dorota Michaluk rodzinnie związana z Podlasiem jest m. in. autorką publikacji poświęconych przeszłości podlaskich miejscowości: Narwi, Narewki i Mielnika. W kręgu jej zainteresowań naukowych pozostaje także historia Białorusi.

Prelekcja „Formowanie się białoruskiej idei państwowej w XIX i I połowie XX wieku” promowała najnowszą książkę dr Doroty Michaluk „Białoruska Republika Ludowa 1918 – 1920. U podstaw białoruskiej państwowości”.

Swój wykład pani Michaluk rozpoczęła od przedstawienia sytuacji społecznej, ekonomicznej i narodowościowej na ziemiach białoruskich u progu XX wieku. Następnie omówiła dwie najważniejsze koncepcje dotyczące utworzenia państwa białoruskiego: „krajową” zakładającą powstanie państwa z równym statusem Białorusinów, Litwinów, Żydów, które nawiązywało do tradycji historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz drugą w oparciu związek słowiańskich narodów: rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego. W dalszej części wykładu prelegentka przedstawiła sytuację na ziemiach białoruskich w czasie I wojny światowej oraz dramatyczne i skomplikowane okoliczności towarzyszące powstaniu i upadkowi Białoruskiej Republiki Ludowej.

Odpowiadając na pytania publiczności pani doktor omówiła próby tworzenia sił zbrojnych Białoruskiej Republiki Ludowej, a także źródła finansowania oraz stosunek ludności do nowopowstałego państwa.

Spotkanie odbyło się w miłej, sympatycznej atmosferze. Pani dr Dorota Michaluk gościła w naszej Bibliotece po raz drugi i jak poprzednio jej prelekcja spotkała się z żywym zainteresowaniem mieszkańców Hajnówki, którzy na kolejne spotkanie z panią doktor czekają niecierpliwie.

Urszula Patyk

Fot. Barbara Frankowska, Justyna Perestret

 

Data ostatniej zmiany: 2013-07-23 17:15:10

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook