Spotkanie autorskie z Anną Radziukiewicz i promocja książki „Nieść pokój, kochać ludzi”

Data: 2012-03-29

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 29 marca 2012 roku odbyło się spotkanie autorskie z Anną Radziukiewicz i promocja książki „Nieść pokój, kochać ludzi”, pod red. Anny Radziukiewicz, wydanej staraniem prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego i Fundacji Ostrogskiego.

Promocję książki zorganizowaliśmy w przededniu rocznicy katastrofy lotniczej, aby złożyć hołd arcybiskupowi generałowi dywizji Mironowi (Chodakowskiemu), który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie tej zginął prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński, wraz z małżonką Marią, kilkudziesięciu czołowych polskich polityków, urzędników, posłów, duchownych, którzy mieli uczestniczyć w uroczystościach 70. rocznicy mordu w lesie katyńskim. Śmierć poniosło 96 osób. To było dramatyczne i jakże bolesne wydarzenie dla wszystkich Polaków a także  hajnowian, bowiem zginął również biskup hajnowskiego kościoła prawosławnego.

Miron, imię świeckie: Mirosław Chodakowski ur. 21 października 1957 w Białymstoku. Ukończył prawosławne seminarium duchowne w Warszawie. Następnie w 1979 złożył wieczyste śluby mnisze w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Jeszcze w tym samym roku wyznaczono go do objęcia godności przełożonego tejże wspólnoty zakonnej, którą pełnił przez pięć lat. Kierował monasterem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu od 1984 do 1998. Jako pierwszy mnich supraskiego monasteru i pierwszy jego ihumen, odradzał życie zakonne po kilkudziesięciu latach przerwy prowadząc jego odbudowę ze zniszczeń dokonanych w czasie II wojny światowej i doprowadzając do ponownej organizacji męskiej wspólnoty monastycznej. Podnosił  z ruin cerkiew Zwiastowania Bogurodzicy.  W 1998 wyświęcony na biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa hajnowskiego, w tym samym roku został również prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego. Przez dwanaście lat był prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego, niosąc równolegle posługę biskupa hajnowskiego.

Promocja była okazją nie tylko do prezentacji albumu, liczącego 184 strony i zawierającego ponad dwieście fotografii, ale także do wspomnień o tym niezwykłym człowieku. Wiele wzruszeń wywołała wypowiedź Anny Radziukiewicz, która cytowała fragmenty książki  i wspomnień w niej zawartych.

„Książka  służy zachowaniu dobrej pamięci o człowieku, który kontynuował ofiarną pracę prawosławnych kapelanów wojskowych w Polskich Siłach Zbrojnych,  przybliża pamięć o służbie również innych prawosławnych kapelanów i ordynariuszy, poczynając od okresu międzywojennego…” podkreśla Anna Radziukiewicz. „… był ambasadorem Podlasia… nie uległ zniszczeniu pęk świec, które wiózł do Katynia, złamana była tylko jedna świeca. Władyka Miron to dla nas wzór człowieka wielkiej klasy i niezwykłej dobroci, to diament…”

„Ziemia Hajnowska była mu szczególnie bliska. Rodzina arb. Mirona ze strony ojca pochodzi ze wsi Krynica w gminie Narewka. Tu spędzał wakacje. Ja mieszkałem w sąsiedniej wsi. Znaliśmy się od dziecka. Dużo czasu spędzaliśmy razem. Bardzo go lubiłem… wspominał Piotr Karpiuk. Katastrofa lotnicza… nie mogłem uwierzyć i do dziś nie mogę się z tym pogodzić… Byłem w Smoleńsku na miejscu katastrofy… niesamowite wrażenie robi chociażby fragment samolotu wbitego w brzozę, jedynego świadka katastrofy… Byłem razem z tymi, którzy w Smoleńsku  oczekiwali na przylot samolotu, niesamowite były ich relacje z tamtych wydarzeń… zapaliłem znicze … „

Anna Radziukiewicz, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego. Prezes Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.  Autorka artykułów i książek o kulturze prawosławnej, zwłaszcza w Polsce:
•    Święta Góra Grabarka. Białystok : 1993,
•    Święta Góra Grabarka / [zdjęcia Marek Dolecki]. Białystok :. 1995,
•    Precz z mnichami : Anna Radziukiewicz, Michał Bołtryk. Białystok : 1995,
•    Święta Góra Grabarka / [tekst. i oprac. graf. Anna Radziukiewicz]. Białystok : 1999,
•    Grabarka : Anna Radziukiewicz. Białystok : 2001.
•    Grabarka : Anna Radziukiewicz ; [tł. na jęz. ang. Barbara Polityńska]. Białystok : 2006.
Pod jej redakcja ukazały się  publikacje:
•    Ścieżkami prawosławia – Białostocczyzna. Białystok : 1997,
•    Prawosławie w Polsce ; zdjęcia Marek Dolecki i inni. Białystok : 2000.,
•    Nieść pokój, kochać ludzi :  Arcybiskup Generał Dywizji Miron (Chodakowski) 1957-2010. Warszawa : 2011.
 
Zainteresowanych lekturą książek zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Alla Gryc. Fot. Tadeusz Topolski

Data ostatniej zmiany: 2013-07-26 09:47:18

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook