Wystawa malarstwa, ikon, prac plastycznych podopiecznych Aresztu Śledczego w Hajnówce

Data: 2011-12-02

Uroczyste otwarcie wystawy  w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbyło się w piątkowy wieczór drugiego grudnia 2011 roku.

Na wystawie sa różnorodne  prace plastyczne, wykonane w różnych technikach, z różnorakich  tworzyw i na różnorodnych materiałach. Znalazły się tu obrazy olejne malowane na płótnie i delikatnym jedwabiu, miniatury krajobrazów na brzozowej desce i na kamieniu. Kolorowymi pejzażami są ozdobione butelki, słoiki, puszki, nawet strusie jaja. Niezwykle prezentują się ikony umieszczone na kawałkach drewna z fragmentami kory. Zwracają uwagę  kolorowe drewniane kasetki, różnych rozmiarów i wykonane w różnych technikach, oraz choinka ze świerkowych szyszek. Ciekawa też jest ekspozycja miniaturowych wyrobów glinianych, m.in. flakoników, salaterek, szkatułek. 

Wiktor Kabac, hajnowski artysta plastyk niezwykle pozytywnie ocenił eksponowane  prace. Zwrócił uwagę na obraz przedstawiający żaglówkę i cykl marynistyczny   o silnej barwie różnych tonacji błękitu. Podkreślił, że mocna barwa i zdecydowany kolor są charakterystyczne dla pierwszych prób malarskich. Autor portretu modlącego się Żyda doskonale oddaje jego zamyślenie podczas modlitwy.

Tęsknotę… do czegoś… może do wolności, może do czegoś, czego do tej pory nie zauważali, wyrażają rysunki. W. Kabac podkreślił  ich  delikatność,  uczuciowość, a zarazem bardzo realistyczny temat. Sugerował by rysunkom nadać nieco większy format, wzbogacić ich treść,  być może u autorów wyzwoli się coś niezmiernie ciekawego. Prace można  byłoby przekazać na potrzeby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Eksponowane ikony, ich próby na fragmentach i odpryskach drewna, nie wymagają komentarza, mówią same za siebie. Te prace wymagają wielkiej cierpliwości, zmuszają do intymnej medytacji. To jedna z form terapii.
Efektowne są prace na kamieniu. Trudno znaleźć odpowiedni kamień, który musi być troszeczkę przeszlifowany.. Na kamieniu mogą być  malowane bardzo ciekawe prace. Kamień ma swój ciężar, swoją wartość Kamienia szkoda na pocztóweczki i pejzażyki, natomiast portrety będą bardzo ciekawe.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce major Roman Paszko przedstawił  strukturę organizacyjną aresztu, opowiedział także o realizowanych formach resocjalizacji. Hajnowski areszt jest przeznaczony dla 216 skazanych dorosłych, pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności. Są to w większości osoby skazane na kary długoterminowe, za przestępstwa o wysokim stopniu szkodliwości społecznej lub sprawiające problemy wychowawcze.
Kapitan Artur Cyruk kierownik Działu Penitencjarnego przedstawił programy i inne działania resocjalizacyjne realizowane przez funkcjonariuszy hajnowskiego aresztu. Film prezentujący warsztaty i zajęcia terapeutyczne uzmysłowił nam jak różnorodne są formy organizowanych prac oświatowych. Istotna jest humanitarna postawa  opiekunów wobec osadzonych więźniów, zrozumienie faktu, że wychodząc na wolność nie zawsze mają wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia, wracają do wcześniejszych patologicznych warunków, a tym samym ponownie się zatracają. Nie ma systemu wsparcia więźniów wychodzących na wolność. 

Kapitan Mirosław Andrejuk, wychowawca Działu Penitencjarnego podzielił się  swoimi doświadczeniami w pracy z podopiecznymi, podkreślił  zmiany zachodzące w ich zachowaniach, będące  efektem uczestnictwa w realizowanych projektach.

Po raz pierwszy osadzeni w Areszcie Śledczym przedstawili prace na wystawie dostępnej mieszkańcom miasta. Ponadto panowie przekazali do zbiorów naszej biblioteki „Księgę Jubileuszową więziennictwa polskiego 1989-2009’’ i niezwykle ciekawą publikację „Słowa zza krat – polska prasa więzienna’’ wydane staraniem Aresztu Śledczego w Hajnówce pod redakcją Moniki Makarewicz-Pleskowicz i Artura Cyruka. Dzięki ich staraniom twórczość literacka od kilkudziesięciu lat zamknięta wraz ze swymi twórcami za murami więzień i aresztów, wreszcie może ujrzeć światło dzienne. Jest to pierwsze w historii wydawnictwo zawierające zbiór tekstów literackich, które są dostępne w naszej bibliotece.

Alla Gryc  Fot.  Mirosław Andrejuk, Tadeusz Topolski.

Data ostatniej zmiany: 2013-07-26 11:50:07

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook