Promocja książki Artura Michałowskiego
„Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze”

Data: 2011-02-11

Po oficjalnym powitaniu gości przybyłych na spotkanie, zabrał głos Burmistrz miasta Hajnówka  Jerzy Sirak. Minutą ciszy uczczono pamięć sześciu młodych  mężczyzn, którzy zginęli w wypadku drogowym koło Zambrowa.

Promocja książki Artura Michałowskiego „Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze” wydanej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku była połączona z wykładem hajnowskiego  przyrodnika i ekonomisty Artura Michałowskiego.

Dr Artur Michałowski przedstawił zebranym prezentację multimedialną na temat  „Zrównoważonego  rozwoju  cywilizacyjnego”. Wyjaśnił podstawowe pojęcia procesu rozwoju, regresu, definiując zrównoważony rozwój cywilizacyjny. Przedstawił teorię systemu wartości z punktu widzenia etycznego oraz definicje pierwszej i drugiej wielkiej trójki kategorii rozwoju i instrumentarium w ramach którego tworzy się instrumenty ekonomiczne, społeczne, instytucjonalno-prawne itp.

Przedstawiając istotę zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego, podkreślił trend rozszerzania się obszaru problematyki, podejmującej zagadnienia ubóstwa i głodu, nierówności dochodowych, marginalizacji grup społecznych, ochrony różnorodności i tożsamości kulturowej, demokratyzacji życia społecznego, bezpieczeństwa międzynarodowego. Zrównoważony rozwój powinno się interpretować jako społeczno-gospodarczy rozwój zrównoważony ze środowiskiem i realizujący potrzeby społeczne oraz perspektywy samorealizacji. Takie rozumienie jednoznacznie ujęte w Strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.

Poruszone zagadnienia wykładu łącznie z  przedstawionymi tezami ekonomii zrównoważonego rozwoju
wywołały wśród zebranych burzliwą dyskusję. Jest pewna zasada, obowiązek wszystkich naukowców i praktyków, ochrona przyrody ma prowadzić do poprawy jakości życia. Gdy działania związane z ochroną przyrody powodują lub mogą powodować obniżenie jakości życia to znaczy, że musimy działać inaczej. Zwiększenie jakości życia w skali globalnej, nie może się odbywać kosztem lokalnej społeczności. To zasada, której powinniśmy się trzymać – powiedział dr Michałowski.

Celem promowanej książki „Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze” – jak mówi sam autor-
 jest przedstawienie problemów ekologicznych z punktu widzenia teorii ekonomii i praktyki działalności gospodarczej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie różnorodności biologicznej w funkcjonowaniu systemów ekologicznych i dostarczaniu przez nie dobór i usług środowiska. Poznawcze i utylitarne funkcje ekonomii w zakresie problemów ekologicznych polegają na tworzeniu przesłanek ekonomicznej racjonalizacji działalności gospodarczej. Racjonalizacja odbywa się zawsze przy określonych uwarunkowaniach przyrodniczych. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do wykładowców, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów na kierunkach: Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Ochrona środowiska, Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także praktyków, głownie pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków krajobrazowych, urzędów  samorządu terytorialnego.

Na odwrocie strony przedtytułowej  zapis autora: Książkę dedykuję pamięci mojej Mamy Anny.

Planowaną projekcję filmu w reżyserii Luca Bessona „HOME  S.O.S. ZIEMIA”  przesunięto na 18 lutego 2011.

 

Data ostatniej zmiany: 2013-07-29 14:04:19

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook