Spotkanie autorskie Leonarda Kulwanowskiego i promocja książki "Żegnaj piątko"

Data: 2019-12-12

12 grudnia w Domu Nauczyciela w Hajnówce odbyło się spotkanie z Leonardem Kulwanowskim, autorem książki „Żegnaj piątko”. Wydawcą tej publikacji  jest Urząd Miasta Hajnówka, a wieczór autorski odbył się pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej, która wspiera autora w promowaniu publikacji.
Wydarzenie to przyciągnęło wielu znanych gości, obecni byli m.in. burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak, dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury Rościsław Kuncewicz, dyrektor Parku Wodnego Mirosław Chilimoniuk, Dyrektor OSiR –u Mirosław Awksentiuk oraz liczne grono nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 5 i nie tylko.  Na spotkanie przybyli również absolwenci „piątki” oraz czytelnicy biblioteki.
Gości  powitała dyrektor Miejskiej Biblioteki  Publicznej pani Maria Skwarczyńska, która przedstawiła sylwetkę autora i powiedziała kilka słów o książce.
Autor to emerytowany nauczyciel, długoletni dyrektor szkoły (1965-1991) i działacz społeczny (m.in. kurator II wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim). Za działalność społeczną oraz efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniony Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II Stopnia i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  Był Przewodniczącym Rady Miasta w latach 2006-2010. Prywatnie jest pasjonatem piłki siatkowej, wieloletnim kapitanem zespołu „Kolorowi” Hajnówka,  propagatorem czynnego życia sportowo-rekreacyjnego na emeryturze oraz  inicjatorem powstania Uniwersytetu III Wieku w Hajnówce.
Publikacja  jest monografią nie istniejącej już Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce,  w której autor opisał nie tylko suche fakty z życia szkoły, ale również ludzi, którzy tę szkołę tworzyli. Autor podkreślił, że książka  to sentymentalna podróż w przeszłość.  Wspominał wspaniałą atmosferę panującą w szkole, serdecznych i otwartych ludzi.
W historii szkoły były też trudne momenty. W  pierwszym okresie swojego funkcjonowania (tj.  1959-1970) szkoła miała bardzo skromne warunki lokalowe - zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze odbywały się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. Wyzwolenia oraz przy ul. Warszawskiej. Dopiero w 1970 roku szkoła otrzymała budynek po szkole nr 1. Szkoła była bardzo  przepełniona- oddziały liczyły nawet 48 uczniów.
Autor na spotkaniu wspominał kolejnych  kierowników i dyrektorów szkoły, m.in. : E. Jańczuka, J. Kirchner, A. Downarowicza oraz  M. Fedoruk. Zaprezentował również  portrety  tychże osób, narysowane przez znanego hajnowskiego malarza Piotra Gagana, który również jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 5.
Pan Kulwanowski przytoczył różne anegdoty z  życia szkoły, np. o ucieczce uczniów  przez okna sali lekcyjnej, gdy ustawiano czołg na pobliskim skwerze.
Pani Maria Skwarczyńska wspomniała czas, gdy zaczynała pracę zawodową jako młody nauczyciel chemii w szkole nr 5 i zapadły jej w pamięć skrzypiące schody prowadzące do pracowni biologicznej i fizyczno-chemicznej. Przy tym wspomnieniu niejednemu z obecnych gości zakręciła się  w oku łza wzruszenia, ponieważ właśnie te schody i  pracownie zlokalizowane na poddaszu to najbardziej charakterystyczna cecha naszej poczciwej „piątki”.
Burmistrz Hajnówki pan Jerzy Sirak, podziękował autorowi  za trud jaki włożył w opisanie dziejów szkoły nr 5 i podkreślił, że cieszy się z każdej książki, w której opisany jest kawałek historii Hajnówki.  Książka „Żegnaj piątko”  ma szczególne znaczenie dla tych, którzy swoje losy związali  z tą szkołą i jest to niezwykła pamiątka.
Na zakończenie spotkania głos zabrali goście. Pani Irena Jurczuk, emerytowana nauczycielka matematyki z „piątki”, wspominała ogromne zaangażowanie rodziców w remont sali matematycznej.
Z kolei pani Alla Gryc, emerytowana dyrektor Miejskiej Biblioteki  Publicznej, w ciepłych słowach opowiedziała o czasach, gdy jej dzieci uczęszczały do szkoły nr 5.
Również  pan Zbigniew Budzyński, który zaprojektował okładkę książki,  wspomniał czasy kiedy jego syn był uczniem „piątki”.
Na zakończenie autor przekazał zebranym gościom niezwykle cenną myśl, zapożyczoną od Philipa Wylie:
„Nie zastanawiaj się zbyt długo, w jaki sposób ludzie organizują swoje życie, jakie kierują nimi cele, religie, ideologie – żyj w zgodzie z przepisami prawa tak, aby tobie było dobrze z  ludźmi, a ludziom żyło się dobrze z Tobą. Marząc o sukcesach, przez całe życie pamiętaj,  że to drabina po której nie można wspiąć się trzymając ręce w kieszeniach”.
Po spotkaniu można było zakupić książkę i otrzymać autograf autora oraz przy kawie i ciastku powspominać szkolne czasy.
Książkę „Żegnaj piątko” można nabyć w Domu Nauczyciela przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6.
Tekst: Maria Zalewska
Zdjęcia: Alicja Karczewska

Data ostatniej zmiany: 2019-12-04 13:15:22

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook