"Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"

Data: 2019-12-04

Tytuł projektu: "Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"
Ośrodek  Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z:
•    Gminą Miejską Hajnówka
•    Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
•    Hajnowskim Domem Kultury
•    Stowarzyszeniem Kulturalnym Pocztówka
•    partnerem ponadnarodowym: Pro Loco Matera (Włochy).
od 1 grudnia 2019 r. realizuje projekt "Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt zakłada poprawę funkcjonowania Miasta Hajnówka w obszarze dostępności dla osób o szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim. Rozwiązanie wypracowywane przez międzysektorową Grupę Inicjatywną z partnerem ponadnarodowym, będzie wdrażane przy szerokiej współpracy partnerów lokalnych.
Nowe rozwiązanie ujęte w Programie Dostępna Hajnówka Kultura i Turystyka, będzie składać się z następujących komponentów:
a)    modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką
b)    standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
c)    standard świadczenia usług turystycznych dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie w przestrzeni
d)    standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce
Program będzie realizował cele rządowego programu Dostępność + i będzie zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Realizatorom projektu zależy na wypracowaniu rozwiązań, które:
•    wprowadzą nowe rozwiązania na terenie miasta Hajnówka w obszarze dostępności kultury i turystyki dla osób o specyficznych potrzebach
•    będą bazowały na trwałej, systematycznej współpracy sektora publicznego i społecznego
•    będą dążyły do realizacji usług publicznych z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania i specyficznych potrzeb odbiorców o utrudnionym dostępie
•    uwzględnią lokalny potencjał oraz zasoby kulturowe
•    uwzględnią rozwiązania w sferze dostępności fizycznej oraz zmysłowej (słuch, wzrok, dotyk, zapach) na przykładzie rozwiązań w mieście Matera
•    będą możliwe do implementacji w innych miastach o wielkości do 30 000 mieszkańców.
Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019 roku do 31 maja 2022 roku.
Wartość projektu: 1 916 416,80zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 850 416,80zł
 

Data ostatniej zmiany: 2019-12-10 13:26:08

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook