Spotkanie z Ryszardem Paterem promujące książkę
"Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie
w Hajnówce"

Data: 2010-12-03

3 grudnia w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie Ryszarda Patera z mieszkańcami Hajnówki promujące książkę "Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce" wydanej przez Starostwo Powiatowe w ramach obchodów 70 – lecia istnienia szkoły.

Zebranych przywitała dyrektor MBP Halina Wojskowicz i przytoczyła łacińską frazę powitania nauczyciela z uczniami podczas lekcji, nawiązując tym do lekcji łaciny prowadzonych przez Pelagię Poniecką.

Ryszard Pater opowiedział o historii tworzenia książki i trudnościach, które napotykał przy jej pisaniu; największe wynikały z powodu braku materiałów źródłowych i konieczności oparcia się na relacjach osób, nie zawsze pokrywających się ze sobą.- Pamięć ludzka jest zawodna, stąd wynikły czasem zmiany imion niektórych osób i inne drobne pomyłki. Nie posiadałem, niestety, materiałów, przy pomocy których mógłbym weryfikować relacje.

Witold Łapiński: - Przeczytałem książkę jednym tchem; bardzo dobrze, że została utrwalona w niej pamięć o nauczycielach, którzy już odeszli.

Antonina Skoruk powiedziała, że wiele faktów z historii szkoły przypomniała sobie przy wykonywaniu korekty książki.
- Poradziłam autorowi, żeby zrezygnował z niektórych opisów dotyczących spraw ogólniejszych, a skupił się wyłącznie na historii szkoły i moja sugestia została uwzględniona. Starosta Włodzimierz Pietroczuk podziękował R. Paterowi za wytrwałość w tworzeniu kolejnych książek poświęconych Hajnówce i zapewnił, że Starostwo wesprze finansowo ewentualne wydanie nowej, rozszerzonej i poprawionej wersji historii I Liceum.

Książka Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie zawiera min.: historię szkoły, ważniejsze osiągnięcia, wykaz nauczycieli i absolwentów, wspomnienia absolwentów, wspomnienia Pelagii Ponieckiej z obozu koncentracyjnego i bogaty materiał zdjęciowy, a jest do nabycia w Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej.

Tadeusz Topolski

Data ostatniej zmiany: 2013-07-29 15:57:53

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook