Spotkanie z Hanną Pasterny - już za nami

Data: 2020-11-05

To pierwsze spotkanie autorskie, zorganizowane przez bibliotekę całkowicie w formule online, na platformie zoom.
Spotkanie z p. Hanną Pasterny i kilkunastoma osobami zainteresowanymi osobiście lub służbowo tematyką osób niewidomych, niedowidzących oraz osób ze szczególnymi potrzebami, rozpoczęła przedstawicielka biblioteki Alicja Karczewska. Przedstawiła p. Hannę Pasterny i jej osiągnięcia, nakreśliła tematykę spotkania, przedstawiła też informacje dotyczące projektu „Hajnówka Dostępna”. Następnie osoba pilotująca wydarzenie od strony technicznej, przedstawiła kilka szczegółów, które ułatwiają odbiór treści w trakcie takiego spotkania (np. wyciszenie mikrofonów przez osoby, które akurat nie mówią, używanie czatu do zadawania pytań lub dzielenia się refleksjami).
W następnej kolejności miała miejsce prelekcja autorki, dotycząca jej książek oraz jej aktywności zawodowo-społecznych i podróżniczych. Tematyka wypowiedzi obracała się wokół osobistego doświadczenia p. Hanny jako osoby niewidomej od urodzenia, oraz jej doświadczenia jako osoby aktywnie i długofalowo pracującej na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach. Wiele humorystycznych anegdotek, przytoczonych z już wydanych książek lub z niedawnych doświadczeń p. Pasterny wzbogaciło spotkanie o element zwyczajności, i przekierowało nasze myślenie na zdanie - postawę "osoba niewidoma jest taka sama jak my, tylko ma po prostu trochę inne potrzeby".
Drugą część spotkania zajęły pytania uczestników oraz ich refleksje i podziękowania. Na zakończenie wszyscy wyrazili nadzieję na rychłe spotkanie w realu, aby przetestować zarówno miejsca jak i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miejskiej Hajnówki.

Spotkanie organizowane było w ramach projektu "Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera" projekt nr  POWR.04.03.00-00-0132/18


[kobieta w ciemnych okularach]
[logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Spoełczny]

 

[zrzut ekranu, logotyp projektu, okienka z twarzami Hanny Pasterny i czterech uczestników spotkania]

Data ostatniej zmiany: 2020-11-09 13:10:08

Kalendarium - wydarzenia

Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń

Sięgnij po paczkę literacką IBUK Libra Polona Fundacja Orange Biblioteka Narodowa Oferta biblioteki skierowana do czytelników niepełnosprawnych
facebook